ZSM

De ZSM-aanpak staat voor Zorgvuldig Snel Maatwerk. Een gezamenlijke werkvorm waar reclassering, Openbaar Ministerie, Politie, Raad voor de Kinderberscherming en Slachtofferhulp gezamenlijk veel voorkomende criminaliteit aanpakken. Alle verdachten die door de politie worden binnengebracht komen voorbij op de ZSM. Gezamenlijk kijken de ketenpartners wat daar de beste aanpak is.

Elk vanuit hun eigen expertise bekijken de ketenpartners de casus. De reclassering kijkt of we de verdachte al kennen en adviseert over een mogelijke aanpak, slachtofferhulp kijkt naar de belangen van het slachtoffer en de raad voor de kinderbescherming kijkt mee als er kinderen in het spel zijn. Het Openbaar Ministerie is uiteindelijk de partij die beslist wat er met een verdachte gebeurt.

Op de website van het OM is een filmpje te vinden waarmee ZSM in één keer wordt uitgelegd.

Meer over ZSM lees je in dit interview met reclasseringswerker Rosanna Boon.

 


Werkplaatsen: doorontwikkeling ZSM

Samen met het Openbaar Ministerie startte de SVG vorig jaar een project om ons werk op ZSM meer betekenisvol te maken: de ZSM Werkplaatsen. Binnen dit project werden bepaalde casussen, waarvan men het vermoeden had dat er zware problematiek achter het delict zat, uit de reguliere ZSM-werkstroom gehaald. Reclasseringswerkers traden in gesprek met de cliënt en zijn omgeving (bijvoorbeeld zijn familie of buren) en kwamen met creatieve afdoeningen.

Vaak ging het hier om andere strafvormen dan een boete, werkstraf of regulier reclasseringstoezicht. De straf is op maat en draagt bij aan de oplossing van het probleem. Bijvoorbeeld door iemand die een auto vernielde dezelfde auto verplicht een jaar lang schoon te maken. Een straf waar dader, slachtoffer en maatschappij zich in kunnen vinden.

In het relatiemagazine Opportuun van het Openbaar Ministerie verscheen een uitgebreid artikel over de ZSM werkplaatsen. Dit artikel is hier te vinden.© Copyright 2023 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven