Zorgtoeleiding

Cliënten van de SVG kampen vrijwel allemaal met een verslaving of psychiatrische problemen. Problemen die vaak voor een groot deel bijdragen aan hun delictgedrag. De SVG gelooft dat de oplossing voor blijvende recidivevermindering ligt in de behandeling van die problemen. Daarvoor maken we gebruik van zorgtoeleidingen.

Onze adviseurs kijken direct na het delict met welke problematiek cliënten kampen. Dit wordt vervolgens meegenomen in een advies over de bijzondere voorwaarden aan de rechter en het Openbaar Ministerie. Dit zijn voorwaarden waar een cliënt zich aan moet houden om bijvoorbeeld een gevangenisstraf te ontlopen. Onze toezichthouders houden een oogje in het zeil en controleren de cliënten hierop.

Bijzondere voorwaarden goed gebruiken

Vaak gaat het hierbij om een verplichte behandeling. Cliënten moeten bijvoorbeeld verplicht een ambulante behandeling volgen voor hun verslaving. Of ze mogen geen alcohol of drugs gebruiken tijdens hun toezichtperiode. Andere cliënten hebben juist baat bij een klinische behandeling. De SVG regelt de zorgtoeleiding van deze cliënten. Samen met andere organisaties zoeken we naar geschikte forensische zorg, waarin rekening wordt gehouden met het delict. Dit is het aantal zorgtoeleidingen.

Lees meer over zorgtoeleidingen in het interview met beleidsadviseur Ilonka Verkade.

Lees verder

© Copyright 2022 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven