Toezicht

Toezicht houden op en het begeleiden van verslaafde (ex-)delinquenten is de kern van het werk van de verslavingsreclassering. Onze reclasseringswerkers houden in opdracht van rechters, Openbaar Ministerie of de gevangenis toezicht op de resocialisatie van cliënten.

Tijdens het toezicht is de vrijheid van de dader beperkt. Hij/zij moet zich houden aan bepaalde voorwaarden en aanwijzingen van de reclassering. Op het moment dat dit niet gebeurt, treedt de voorwaardelijke straf (bijvoorbeeld een gevangenisstraf of een werkstraf) in werking. Overtreedt hij/zij de regels, dan meldt de toezichthouder dit bij het Openbaar Ministerie of de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Bij toezicht en begeleiding door de verslavingsreclassering staan twee zaken centraal:

  • controle op gemaakte afspraken
  • de re-integratie van een cliënt

Controle

Tijdens een toezicht is de vrijheid van de cliënt beperkt. Hij/zij moet zich houden aan bepaalde voorwaarden en aanwijzingen van de verslavingsreclassering. Een voorwaarde kan bijvoorbeeld zijn dat de dader een bepaald programma of een gedragsinterventie moet volgen om te werken aan zijn specifieke problematiek.

De reclasseringswerker controleert of hieraan wordt voldaan. Afhankelijk van het ingeschatte risico spreken we de cliënt één, twee of vier keer per maand. Daarnaast hebben we de mogelijkheid om met zorgorganisaties, justitiële ketenpartners en andere instanties te overleggen over de cliënt. Zo houden we de regie over de situatie van de cliënt.Toezicht

Begeleiding op maat

Het reclasseringstoezicht bestaat naast controle ook uit begeleiding. De verslavingsreclassering ondersteunt cliënten bij het doorbreken van de negatieve spiraal in hun leven.

Veel van de cliënten van de verslavingsreclassering kampen met meervoudige problematiek zoals verslaving, verstandelijke beperking, psychiatrische of sociale problemen. Met alle gevolgen van dien. Om te werken aan lange termijnoplossingen voor deze groep, biedt de verslavingsreclassering begeleiding op maat. Dat draagt bij aan het terugdringen van criminele recidive en maatschappelijke overlast op de lange termijn.Toezicht
Toezicht
© Copyright 2022 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven