Stap voor stap

De SVG werkt met een moeilijke doelgroep bij wie een relatie bestaat tussen crimineel gedrag en middelengebruik. Hun verslaving vergroot de kans op recidive en zorgt tegelijkertijd dat ze hun criminele gewoonten moeilijk kunnen veranderen. Om te komen tot structurele en langdurige gedragsverandering hebben zij meer interne motivatie nodig. De verslavingsreclassering gebruikt hiervoor de motiverende gespreksmodule Stap voor Stap.  

Motivatie vergroten

Stap voor Stap is een korte, geprotocolleerde en laagdrempelige training, bedoeld om de motivatie op gedragsverandering te vergroten. Onder begeleiding doorloopt de cliënt opdrachten en vragen uit de module, die is onderverdeeld in zeven stappen. Dit biedt hem inzicht in zijn strafbare gedrag en de rol die middelengebruik hier in speelt. Op basis hiervan draagt de toezichthouder opties en alternatieven voor de toekomst aan. 


Breed toepasbaar

De module is breed toepasbaar. Omdat het aansluit bij de persoonlijke situatie van de cliënt is de training geschikt voor zowel first offenders als voor cliënten bij wie middelengebruik een dominante rol speelt in het dagelijks leven. Stap voor Stap is gebaseerd op de motiverende gespreksvoering, waarvan het effect wetenschappelijk is aangetoond. De module is ontwikkeld door het AIAR (Amsterdam Institute for Addiction Research). Momenteel wordt er een e-healthmodule op basis van Stap voor Stap ontwikkeld.Realisatie BenedenBoven