"Ik geloof sterk in de Top 600-aanpak"

Rob de Roos - Top 600 regisseur bij Inforsa

Een notering in de Amsterdamse Top 600 is er niet een op trots op te zijn. De lijst bestaat uit 600 plegers van ‘high impact crimes’ die actief zijn in de stad. Ze zijn -vaak meer dan eens- in aanraking gekomen met politie en justitie vanwege onder andere overvallen, woninginbraak en straatroof, dikwijls met een gewelddadige component. Op initiatief van burgemeester Van der Laan heeft de gemeente Amsterdam deze delinquenten in kaart gebracht en werken zo’n dertig instanties, waaronder de reclassering, samen om ze op het rechte pad te krijgen én te houden.

Regie
Rob de Roos is Top 600 regisseur bij SVG-instelling Inforsa. In die functie heeft hij een aantal justitiabelen, zogenaamde ‘subjecten’, onder zijn hoede, waarover hij regie voert. Dat houdt in dat hij een plan van aanpak schrijft waarin staat wat nodig is om recidive te voorkomen. “Vaak is dit een combinatie van straf, zorg en begeleiding”, legt Rob uit. “Als regisseur zie je er vervolgens op toe dat dit plan wordt uitgevoerd door de betrokken instanties. Zodra een subject twee jaar geen delicten heeft gepleegd kan hij uitstromen uit de Top 600.”

Opvang aan de poort
“Ik geloof sterk in de Top 600-aanpak”, vervolgt Rob. “Wij kunnen ons werk beter doen omdat de gemeente fors ingezet heeft om er iets van te maken. Zo beginnen we al tijdens de detentie met het toezicht en het regelen van een uitkering, woning of zorg. Als alles goed op elkaar aansluit valt iemand na detentie niet in een gat en dat is van groot belang; de meeste recidive vindt namelijk plaats binnen 48 uur nadat iemand vrij komt.”

Middelengebruik
“De Top 600 cliënten die we bij de SVG zien zijn vaak wat ouder en veelal verslaafd. Daar moet je als regisseur rekening mee houden. Een voorbeeld: Ik heb een oudere cliënt die al zijn hele leven gebruikt. Eerder werd van hem verlangd dat hij helemaal zou stoppen met gebruiken, maar daar hebben wij het helemaal niet over. Wij gaan zorgen dat iemand in een begeleid wonen instelling terecht komt, met heroïneverstrekking. En dat die plek er dan ook meteen is als hij vrij komt. Niet eerst even naar buiten, maar -desnoods in een politiewagen- direct gebracht worden.”

‘High potentials’
Inmiddels is de Top 600 uitgebreid met de Top 400 van zogenaamde ‘high potentials’. Dit zijn als het ware de voorlopers van deTop 600. Rob: “Ze zijn in de afgelopen jaren tenminste een keer opgepakt voor een high impact crime en bovendien in aanraking geweest met een zorginstelling. Er zijn vaak al heel vroeg signalen dat een kind dreigt af te glijden naar criminaliteit, denk aan veelvuldig spijbelen. Door middel van de Top 400 proberen we er zo vroeg mogelijk bij te zijn om dit te voorkomen.”

 


© Copyright 2019 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven