“De ISD-maatregel is een stok achter de deur om echt iets te veranderen”

Agnes Dunselman - reclasseringswerker bij Palier

Vicieuze cirkel
“De ISD-maatregel is vaak een laatste redmiddel voor cliënten die op de een of andere manier de vicieuze cirkel van middelengebruik en delictgedrag niet kunnen doorbreken”, legt Agnes Dunselman, reclasseringswerker bij Palier, uit. “Bij deze cliënten hebben we al heel veel geprobeerd, maar ze blijven opnieuw de fout in gaan. We adviseren dan een ISD-maatregel voor de duur van maximaal twee jaar als stok achter de deur om echt iets te veranderen: de cliënt heeft dan ruim de tijd om volledig te breken met zijn criminele verleden.”

Opstapeling
ISD is een relatief zware maatregel, voor de soms relatief lichte delicten die gepleegd worden. “Zo kan iemand die in de afgelopen vijf jaar tenminste drie keer veroordeeld is tot een vrijheidsbenemende of vrijheidsbeperkende straf, een ISD-maatregel opgelegd krijgen naar aanleiding van een simpele winkeldiefstal. Het is echter de opstapeling van delicten die de maatregel rechtvaardigt.”

Schone lei
Hoewel de ISD-maatregel wordt beschouwd als laatste kans om met een schone lei te beginnen, is het dat niet altijd. Het is geen uitzondering dat iemand meer dan eens een ISD-maatregel opgelegd krijgt. Toch gaat Agnes altijd met een frisse blik een nieuw traject in: “Natuurlijk vraag je je wel eens af of een derde of vierde ISD-maatregel wél effect zal hebben, maar ik doe voor iedere cliënt mijn uiterste best om het traject te laten slagen.”

Verloop
Tijdens de intramurale fase van de maatregel verblijft de cliënt in een penitentiaire inrichting (PI), waar hij behandeling, training en dagbesteding aangeboden krijgt. Als dit goed gaat, start de extramurale fase: de cliënt kan uitstromen naar een kliniek of begeleid wonen programma, waar onder toezicht van de reclassering wordt gewerkt aan resocialisatie. De SVG is verantwoordelijk voor vrijwel alle toezichten van ISD’ers.

Time-out
Agnes: “Als toezichthouder houd je in de gaten of je cliënt zich aan de voorwaarden houdt. Een van de belangrijkste voorwaarden tijdens een ISD-maatregel is een alcohol- en drugsverbod. Omdat het delictgedrag vaak gerelateerd is aan middelengebruik, streven we naar volledige abstinentie. Op het middelenverbod wordt streng toegezien door middel van urinecontroles en blaastesten. Mocht iemand toch gebruikt hebben, dan adviseren wij een time-out. De cliënt wordt dan direct opgehaald en meestal voor twee weken teruggeplaatst in de PI. De time-out is als het ware een tik op de neus die de cliënt motiveert om zijn doelen weer helder te stellen.”

De nieuwe veelpleger
Het stereotype beeld van een ISD’er is de al wat oudere harddruggebruiker, maar Agnes ziet de doelgroep langzaam veranderen. “Ik heb nu ook cliënten van begin dertig en soms zijn zij al bezig aan hun tweede of derde ISD-maatregel. Deze jongere doelgroep gebruikt bovendien andere middelen. Heroïne neemt al jaren af, maar ik zie nu meer cannabis en basecoke. Vooral het gebruik van basecoke baart me zorgen, dat is een hardnekkige verslaving. Daarnaast verandert ook het type delict. Ik zie meer geweld en agressie, niet meer alleen de bier stelende alcoholist.”

 © Copyright 2019 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven