“Als reclasseringswerker ben je soms een rots in de branding”

Bauke Venema - tbs-taakspecialist bij Tactus Reclassering

Ontsnapte of recidiverende tbs’ers kunnen rekenen op veel media-aandacht. Foto’s van gevaarlijk ogende mannen worden via kranten en televisie verspreid en de paniek slaat toe. Na vrijwel ieder incident wordt de tbs-maatregel opnieuw ter discussie gesteld in de politiek en maatschappij, terwijl tbs’ers veel minder vaak recidiveren dan cliënten die enkel een gevangenisstraf achter de rug hebben.

Bauke Venema is als tbs-taakspecialist werkzaam bij Tactus reclassering. Hij coördineert de resocialisatieprocessen van cliënten met tbs met dwangverpleging en tbs met voorwaarden. Hij vertelt hoe het is om te werken met deze doelgroep en wat er moet gebeuren voordat een tbs’er terug de maatschappij in kan.

Waarin verschilt een tbs-toezicht van een regulier toezicht?
"Cliënten met een tbs-toezicht hebben altijd last van een psychische stoornis of persoonlijkheidsstoornis. Dat maakt dat de delicten vaak heftiger zijn, maar ook dat je als toezichthouder veel kennis moet hebben van psychopathologie. Ik heb bijvoorbeeld psychotische cliënten onder toezicht en die vergen een hele andere benaderingswijze dan de cliënten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Daarnaast werken we altijd met twee toezichthouders per cliënt. Als er iemand uitvalt, is er altijd nog een collega die ook heel goed op de hoogte is van wat er speelt."

Hoe ziet het resocialisatietraject van een tbs’er eruit?
"Op het moment dat een cliënt met tbs met dwangverpleging weer de maatschappij in mag, is er een heel traject van verloven aan vooraf gegaan. Eerst binnen de muren van de kliniek, dan daarbuiten. En eerst begeleid, dan pas onbegeleid. Als dat goed gaat komt de reclassering in beeld om de volgende fasen in het resocialiseringstraject te begeleiden. We maken een plan van aanpak en monitoren de vorderingen. Houdt de cliënt zich aan de afspraken? Slaat de behandeling goed aan? Wanneer een cliënt een fase goed heeft doorlopen, adviseren wij dat hij door kan naar de volgende fase.Net zolang totdat de cliënt onvoorwaardelijk vrij wordt gelaten en weer verantwoordelijk is voor zijn eigen daden."

Bij de doelgroep van de SVG is sprake van middelengebruik, wat betekent dat voor het resocialisatietraject?
"We nemen de middelenproblematiek altijd mee in het resocialisatietraject. Dat wil zeggen dat we soms nog een extra behandeling adviseren, of dat iemand op bepaalde locaties niet mag werken of wonen. Cliënten hebben jarenlang weinig vrijheden gehad en binnen de muren van de kliniek was veel structuur. Als ze dan weer in de maatschappij komen waar alles heel vrij is, liggen er veel verleidingen op de loer."

Wat gebeurt er als iemand terugvalt in gebruik?
"We hopen natuurlijk niet dat iemand terugvalt, maar we houden er wel rekening mee. Dat houdt in dat we de bijzondere voorwaarden wat betreft drugsgebruik net wat soepeler formuleren. Het zou zonde zijn als een gemotiveerde cliënt die een keer een uitglijder maakt qua gebruik, meteen terug moet naar dwangverpleging."

Tbs-gerelateerde zaken kunnen rekenen op veel media-aandacht. Hoe ga je daarmee om?
"We hebben wel eens meegemaakt dat een cliënt uit de bocht vloog. Als er daarbij slachtoffers vallen is dat verschrikkelijk. Om de kans hierop zo klein mogelijk te maken voeren we onze toezichten goed en zorgvuldig uit en zorgen ervoor dat de registratie altijd op orde is. Op die manier kunnen wij ons altijd verantwoorden tegenover het Openbaar Ministerie, de media en de maatschappij."

Is het werken met tbs’ers emotioneel belastend?
"Als reclasseringswerker ben je voor cliënten soms een rots in de branding. Daarom kunnen ze nogal aan je gaan trekken. Dat kan zwaar zijn, vooral als er veel cliënten zijn waarmee tegelijkertijd iets aan de hand is; een terugval of een ernstige gebeurtenis in iemands privéleven. En ik moet zeggen dat ook de delicten je soms niet in de koude kleren gaan zitten."

 


Tags: Tactus, TBS

© Copyright 2019 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven