Advies

Wat is de kans dat een verdachte opnieuw in criminaliteit vervalt? En wat is er voor nodig om recidive te voorkomen? Dit zijn de twee belangrijkste vragen die worden beantwoord in het reclasseringsadvies. In opdracht van het Openbaar Ministerie, de rechtbank of het gevangeniswezen geeft de verslavingsreclassering deze adviezen.

 


Adviseurs met kennis van criminele carrières

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in het voortijdig stoppen van criminele carrières. Ze weten welke factoren voor risico's zorgen bij cliënten en hoe hierop geïntervenieerd kan worden. Een advies bestaat altijd uit een inschatting van de kans op recidive en een persoonsgericht plan van aanpak. Zware heroïneproblematiek vraagt immers om andere oplossingen dan beginnend alcoholmisbruik.

Als ondersteuning bij hun professionele expertise gebruiken onze adviseurs wetenschappelijk onderbouwde instrumenten,  zoals de RISc of Quickscan. Hiermee onderzoeken zij op systematische wijze welke risicofactoren aanwezig zijn. Zo kijken ze bijvoorbeeld hoe het middelengebruik, eventuele schulden en mogelijke psychische problematiek van invloed zijn op het recidiverisico.

Lees voor meer informatie over advies dit interview met adviseur Joukje de Jong.Advies
© Copyright 2023 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven