Alcoholmeter

Pilot Alcoholmeter
Vanaf januari 2017 loopt in Nederland de pilot met de Alcoholmeter in de politie-eenheden Rotterdam en Oost-Nederland. De Alcoholmeter controleert 24/7 of je alcohol hebt gedronken. De enkelband meet via transpiratie het alcoholpromillage. Via een modem bij de drager thuis krijgt de reclassering de meetresultaten door. De alcoholmeter is een nieuw instrument om de naleving van het alcoholverbod te controleren. Voordeel van de Alcoholmeter is dat de cliënt niet 3x per week naar de reclassering hoeft voor controle.

Vanaf januari 2018 is de pilot met een jaar verlengd. Bovendien wordt de doelgroep uitgebreid in de twee huidige pilotregio’s. Naast personen met een alcoholverbod kunnen ook mensen die onder toezicht van de reclassering staan met verplichte of vrijwillige controle op alcoholgebruik deelnemen aan de pilot. De Alcoholmeter wordt gedragen in combinatie met reclasseringstoezicht zodat inzicht is in alcoholgebruik, de wisselwerking tussen agressie en alcohol en begeleiden op maat van mensen met een alcoholprobleem.

Wat is het doel van de pilot?
De pilot heeft tot doel te testen of de Alcoholmeter geschikt is voor toepassing in het strafrecht ter controle op de naleving van het alcoholverbod, verplichte of vrijwillige controle op alcoholgebruik. Daarnaast wordt beoordeeld of het dragen van de Alcoholmeter, gecombineerd met professionele begeleiding, effect heeft op het gebruik en gedrag van de drager in relatie tot zijn alcoholinname. De pilot duurt twee jaar en de maximale draagtijd van de Alcoholmeter voor een persoon in de pilotfase is begrensd tot 75 dagen.


Hoe werkt de Alcoholmeter?

De Alcoholmeter meet een fractie (ongeveer 1%) van de genuttigde alcohol die door de huid wordt afgegeven via zweet. Dit noemen we transdermale alcoholmeting.  

Bekijk hier het filmpje hoe de Alcoholmeter werkt

 

 Infographic Alcoholmeter

Wat houdt de pilot Alcoholmeter precies in? Wat is een alcoholverbod? Wat zijn de ervaringen in het buitenland? En wat zijn de effecten van alcohol? 

Bekijk hier de infographic voor de drager

Bekijk hier de inforgraphic voor professionals

 

 Geweldsdelicten onder invloed alcohol terugdringen

Omvang en schade
Drankmisbruik speelt vaak een belangrijke rol bij geweldsmisdrijven. In Nederland is 25% tot 50% van het geweld alcohol gerelateerd. Het kabinet wil het aantal strafbare feiten terugdringen dat met geweld worden gepleegd. Voorwaardelijke strafmaatregelen, zoals het alcoholverbod, dragen hieraan bij. Ze helpen herhaling te voorkomen van geweld en andere strafbare feiten onder invloed van alcohol.

Ervaringen buitenland
De Alcoholmeter is al succesvol toegepast in de Verenigde Staten (VS) en Groot Brittannië (GB). In de VS heeft 78% van de deelnemers het programma alcoholvrij doorlopen. In GB is dit 92%. Daarom willen we onderzoeken of de Alcoholmeter ook in Nederland kan worden toegepast. De pilot is een initiatief van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid.Strafrechtelijk kader

Het alcoholverbod is opgenomen in de wet, maar het instrument Alcoholmeter niet. Dit betekent dat de Alcoholmeter tijdens de pilot enkel op basis van vrijwilligheid kan worden ingezet. Bij het overtreden van het alcoholverbod tijdens het dragen van de Alcoholmeter volgen er maatregelen in overleg met de officier van justitie. De Alcoholmeter kan tijdens de pilot binnen de volgende strafrechtelijke kaders worden ingezet:

  • OM-strafbeschikking
  • schorsing van preventieve hechtenis
  • voorwaardelijk sepot
  • voorwaardelijke veroordeling
  • voorwaardelijke invrijheidstelling
  • ISD-maatregel© Copyright 2018 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven