TBS'ers

Tbs staat voor terbeschikkingstelling, een maatregel die wordt opgelegd aan mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen die een ernstig delict hebben gepleegd. In één van de forensisch psychiatrische centra van Nederland werkt de dader aan de behandeling van de problematiek die ten grondslag lag aan het probleem.

Verslavingsreclassering binnen tbs

Het doel van de behandeling is de dader dusdanig voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij, dat de kans op een nieuw delict sterk afneemt. De verslavingsreclassering werkt mee aan de tbs-maatregel op het moment dat de patiënt gedeeltelijk klaar is met zijn/haar behandeling. Stukje bij beetje krijgt hij/zij zijn vrijheden dan terug.

De verslavingsreclassering levert hieraan een bijdrage door middel van adviezen en toezichten. We adviseren, samen met de behandelaren binnen de kliniek, of een cliënt opnieuw de maatschappij in kan. Op het moment dat het zo ver is begeleiden onze toezichthouders dit. De patiënten komen in het hoogste toezichtniveau terecht en hebben wekelijks contact met de reclassering. De toezichthouder stemt ondertussen af met de kliniek en het Openbaar Ministerie over het verloop van het toezicht.Meer weten over tbs?

Meer weten over wat de reclassering precies doet binnen de tbs? Lees dan hier het interview met tbs-taakspecialist Bauke Venema.

Meer informatie over de tbs-maatregel vind je op www.tbsnederland.nl© Copyright 2022 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven