Resultaten

De verslavingsreclassering werkt iedere dag aan veiliger Nederland. Met onze adviezen, toezichten en gedragsinterventies dragen we bij aan blijvende recidivevermindering bij onze cliënten. Om die bijdrage duidelijker te krijgen heeft het Verwey-Jonker instituut in opdracht van de SVG onderzoek gedaan naar de maatschappelijke meerwaarde van de verslavingsreclassering.

In het onderzoeksrapport Daar doen we het voor beschrijven Inge Bakker, Bas Tierolf en Vita Los, de impact die de SVG op de maatschappij heeft. De onderzoekers concluderen dat de cliënten van de verslavingsreclassering na hun eerste reclasseringscontact significant minder strafbare feiten plegen. Minder politiecontacten, minder delicten en daardoor: minder overlast.


Recidivevermindering

Het Verwey-Jonker Instituut bekeek de recidivevermindering bij 3 SVG-instellingen. Hiervoor maakten de onderzoekers gebruik van het Herkenningsdienstsysteem (HKS) en de Basisvoorziening Handhaving (BVH) van de politie. De laat de recidive zien op basis van de aangiften. Het tweede systeem laat ook alle overlast meldingen zien.


Bijgaande grafieken tonen de recidivedaling. De piek is het moment waarop er een veroordeling is, waardoor er contact komt met de verslavingsreclassering. Daarna is er een afname te zien in het aantal delicten. De resultaten zijn onderverdeeld voor volwassenen en jong-volwassenen (onder de 23 jaar).

  • Jongvolwassenen pleegden voordat ze bij de reclassering kwamen gemiddeld 7,2 delicten per twee jaar. In de twee jaar na hun eerste reclasseringscontact nam dit af tot 2,9 delicten.
  • Volwassen cliënten pleegden gemiddeld 7,9 delicten. Dit nam af naar 3,2 delicten per twee jaar.
Lees verder

Resultaten

Kostenbesparing

Op basis van deze resultaten hebben de onderzoekers ook een inschatting gemaakt van de kostenbesparing door de verslavingsreclassering. In totaal levert het uitblijven van delicten een bedrag van bijna 65 miljoen euro op. Per persoon komt dit neer op een besparing van 3.405€ per jongvolwassen cliënt en 4.239 € per volwassen cliënt.


Deze besparing komt voort uit het uitblijven van nieuwe delicten en kosten die daarmee samenhangen, zoals opsporings-, berechtings- en verzekeringskosten. Nog niet meegenomen zijn lange termijn kosten op het gebied van arbeidsproductiviteit, gezondheidszorg en kwaliteit.

Lees verder

© Copyright 2021 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven