Cliënten

De Stichting Verslavingsreclassering GGZ(SVG) richt zich op mensen die door hun verslaving of psychische problematiek in aanraking zijn gekomen met Justitie. Een gevarieerde groep daders en verdachten. Van de veelpleger die na een jarenlange heroïneverslaving tot een ISD-maatregel wordt veroordeeld, tot de first offender die tijdens een avond stappen over de schreef is gegaan. Onderstaande afbeelding geeft een beeld van een 'gemiddelde' SVG-cliënt.

26%

26% van de cliënten van de verslavingsreclassering, 3433 in totaal, kreeg een straf opgelegd wegens eenvoudige diefstal(artikel 310). Hiermee is dit de meest voorkomende delictsoort bij cliënten van de SVG. Ook andere vermogensdelicten komen veel voor. In 2014 kwamen 704 personen bij ons in toezicht na een diefstal met braak (artikel 311) en 583 na een veroordeling voor diefstal met geweld (583).

25%

Een kwart van de SVG-cliënten heeft een geweldsdelict gepleegd. Het gaat hierbij om de meest uiteenlopende delicten. Van het beschadigen van goederen tot (poging tot) doodslag.

22%

De verslavingsreclassering draagt bij aan het beperken van de recidive in Nederland. In 2014 deed het Verwey-Jonker instituut onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van de SVG. Hierin is ook het aantal veroordelingen voor en na contact met de reclassering onderzocht. In de twee jaar voor het eerst reclasseringscontact kwamen cliënten gemiddeld 7,9 keer in aanraking met Justitie. Twee jaar na het reclasseringscontact was dit aantal gedaald tot 3,2. Voor meer informatie over het Verwey-Jonker rapport, zie de pagina Resultaten.

Vrijwel alle cliënten van de verslavingsreclassering hebben problemen met middelengebruik. Hun verslaving draagt bij aan hun delictgedrag. Bijvoorbeeld een verslaafde die een fiets steelt om zijn drugs te kunnen bekostigen. Of een weekenddrinker die onder invloed van alcohol uitgaansgeweld pleegt. De SVG biedt begeleiding bij alle soorten middelenproblemen.

Hiernaast een grafiek met de meest voorkomende middelen waar we problemen mee zien.

Schuldenproblematiek
De helft van de SVG-cliënten kampt met problematische schulden. Gemiddeld hebben deze cliënten een schuld van 21.000 euro, verspreid over meer dan 10 schuldeisers. Deze schulden zorgen voor grote belemmeringen bij het re-integreren. Ze werken door op alle leefgebieden. Zo hebben cliënten die met schulden kampen moeite een baan te houden, een huis te vinden en zelfs moeite familierelaties te onderhouden. Hierdoor verhoogt de aanwezigheid van schulden de kans op recidive. Meer weten?

Actueel/nieuws

Voorwaarden aan je vrijheid: de paradoxen van toezicht

Een meldingsplicht nadat iemand voorwaardelijk vrij komt, elektronisch huisarrest of een taakstraf: het zijn allemaal...

Lees verder

SVG zoekt nieuwe directeur

In verband met het vertrek van de huidige directeur is de SVG op zoek naar...

Lees verder

Anneke Menger promoveert op proefschrift ‘ De werkalliantie in gedwongen kader’

Dinsdag 4 september is Anneke Menger gepromoveerd op haar proefschrift ‘de werkalliantie in gedwongen kader’...

Lees verder
© Copyright 2018 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven