Cliënten

De Stichting Verslavingsreclassering GGZ(SVG) richt zich op mensen die door hun verslaving of psychische problematiek in aanraking zijn gekomen met Justitie. Een gevarieerde groep daders en verdachten. Van de veelpleger die na een jarenlange heroïneverslaving tot een ISD-maatregel wordt veroordeeld, tot de first offender die tijdens een avond stappen over de schreef is gegaan. Onderstaande afbeelding geeft een beeld van een 'gemiddelde' SVG-cliënt.

26%

26% van de cliënten van de verslavingsreclassering, 3433 in totaal, kreeg een straf opgelegd wegens eenvoudige diefstal(artikel 310). Hiermee is dit de meest voorkomende delictsoort bij cliënten van de SVG. Ook andere vermogensdelicten komen veel voor. In 2014 kwamen 704 personen bij ons in toezicht na een diefstal met braak (artikel 311) en 583 na een veroordeling voor diefstal met geweld (583).

25%

Een kwart van de SVG-cliënten heeft een geweldsdelict gepleegd. Het gaat hierbij om de meest uiteenlopende delicten. Van het beschadigen van goederen tot (poging tot) doodslag.

22%

De verslavingsreclassering draagt bij aan het beperken van de recidive in Nederland. In 2014 deed het Verwey-Jonker instituut onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van de SVG. Hierin is ook het aantal veroordelingen voor en na contact met de reclassering onderzocht. In de twee jaar voor het eerst reclasseringscontact kwamen cliënten gemiddeld 7,9 keer in aanraking met Justitie. Twee jaar na het reclasseringscontact was dit aantal gedaald tot 3,2. Voor meer informatie over het Verwey-Jonker rapport, zie de pagina Resultaten.

Vrijwel alle cliënten van de verslavingsreclassering hebben problemen met middelengebruik. Hun verslaving draagt bij aan hun delictgedrag. Bijvoorbeeld een verslaafde die een fiets steelt om zijn drugs te kunnen bekostigen. Of een weekenddrinker die onder invloed van alcohol uitgaansgeweld pleegt. De SVG biedt begeleiding bij alle soorten middelenproblemen.

Hiernaast een grafiek met de meest voorkomende middelen waar we problemen mee zien.

Schuldenproblematiek
De helft van de SVG-cliënten kampt met problematische schulden. Gemiddeld hebben deze cliënten een schuld van 21.000 euro, verspreid over meer dan 10 schuldeisers. Deze schulden zorgen voor grote belemmeringen bij het re-integreren. Ze werken door op alle leefgebieden. Zo hebben cliënten die met schulden kampen moeite een baan te houden, een huis te vinden en zelfs moeite familierelaties te onderhouden. Hierdoor verhoogt de aanwezigheid van schulden de kans op recidive. Meer weten?

Actueel/nieuws

“In mijn hoofd was je een monster”

Aandacht voor slachtoffers blijft nodig. Donderdag 21 februari 2019 is de Europese dag van het...

Lees verder

Eerste resultaten pilot Alcoholmeter positief

De Alcoholmeter kan helpen om alcoholmisbruik en het plegen van misdaden te voorkomen. Het lijkt...

Lees verder

Saskia Capello nieuwe directeur SVG

Saskia Capello wordt per 1 februari 2019 de nieuwe directeur van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ...

Lees verder
© Copyright 2019 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven