Gevangen in Schuld

Cliënten van de verslavingsreclassering kampen problemen op vele leefgebieden. Dit kan een (beginnende) verslaving zijn, of psychologische en psychiatrische problemen. Maar ook veel praktischer: schuldenproblemen. Om die problematiek beter te onderzoeken vroeg de SVG de Hogeschool Utrecht onderzoek te doen naar de schuldensituatie van reclasseringscliënten.

23.000 euro

Het resultaat van dat onderzoek, het rapport Gevangen in Schuld, laat goed zien met welke problemen SVG-cliënten te maken hebben. Bijna de helft van de cliënten kampt met schulden die zij niet zelf meer kunnen oplossen. Gemiddeld hebben ze 23.000 euro schuld, bij meer dan 14 verschillende schuldeisers. Een bedrag dat zij, met een inkomen rond bijstandsniveau, vrijwel onmogelijk kunnen terugbetalen.

De schulden zorgen indirect voor een verhoofd risico op recidive. Ze werken door op alle leefgebieden. Mensen met schulden hebben vaak problemen een baan en huis te krijgen of te behouden. Of ze kunnen door de schulden en alle betalingsproblemen die daarbij horen niet voorzien in hun dagelijks onderhoud. Zelfs in het sociale leven van de cliënten werkt het door; er is aangetoond dat mensen die kampen met schulden moeite hebben relaties te onderhouden. Stuk voor stuk factoren die direct het risico op recidive verhogen.Gevangen in Schuld

Nieuwe aanpak vereist

Het rapport laat verder zien dat de huidige schuldenaanpak onvoldoende werkt voor SVG-cliënten. Gemeentelijke schuldhulpverlening is verantwoordelijk voor de sanering van zulke schulden. Contra-indicaties als verslaving, onvoldoende motivatie en CJIB-schulden zorgen dat de cliënten in een vroegtijdig 'uit' bestaande schuldhulpverlening vallen. Een andere aanpak is dus vereist. Naar aanleiding van het rapport Gevangen in Schuld schreef de SVG een brief aan de Tweede Kamer waarin gevraagd werd het initiatief te nemen zo'n nieuwe aanpak te faciliteren.

Het onderzoeksrapport Gevangen in Schuld is hier te downloaden.Gevangen in Schuld
© Copyright 2022 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven