Cliënten bij de top 600

De Top 600 is een integrale aanpak van veel voorkomende criminaliteit. De aanpak is oorspronkelijk begonnen in Amsterdam, maar inmiddels hebben diverse gemeenten hun eigen ‘TopX’-aanpak. Binnen Amsterdam was SVG-instelling Inforsa vanaf het begin betrokken bij de Top 600.

De top 600 biedt een integrale aanpak. Ruim 30 organisaties zijn verbonden aan de Top 600. Dit zijn organisaties op het gebied van criminaliteit, zorg en gemeentelijke organisaties. De politie en het Openbaar Ministerie selecteren welke mensen in aanmerking komen voor de Top 600.

Vervolgens gaan ketenregisseurs van de gemeente met ze aan de slag. Er wordt gewerkt volgens 3 pijlers:

  • Lik op stuk; snel, streng en consequent straffen. Hierbij wordt slim gebruik gemaakt van de combinatie tussen straf en zorg, bijvoorbeeld via de bijzondere voorwaarden.
  • Zorg; Aangehouden of veroordeelde daders worden uitgebreid gescreend. Om te voorkomen dat ze opnieuw de fout in gaan bieden de Top 600-partners hen hulp hun leven op nieuw op de rit te krijgen.
  • Broertjes & Zusjes; de gezinnen van de veelplegers worden bezocht. Waar nodig wordt ingegrepen om te zorgen dat de broertjes en zusjes niet de misdaad in gaan.

Rol verslavingsreclassering
Meerdere cliënten van de verslavingsreclassering zitten in de Top 600. Binnen onze reclasseringsteams zijn speciale reclasseringswerkers die hen begeleiden. Lees hier een interview met Rob de Roos van Inforsa.

 


© Copyright 2022 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven