Reclasseringswerker Inforsa Reclassering Utrecht

Organisatie:  Inforsa
Geplaatst op:  26 september 2018
Sluitingsdatum:  11 oktober 2018
Vacaturenummer:  18403
Min. aantal uren:  32
Max. aantal uren:  36
Opleiding:  HBO
Contracttype:  Bepaalde tijd
 

Waar hebben we jouw talent voor nodig?

·        Je begeleidt cliënten die onder toezicht staan van Reclassering Inforsa
·        Je functioneert als intermediair tussen zorg en justitie
·        Je geeft uitvoering aan het overeengekomen plan van aanpak
·        Je verwijst cliënten naar hulpverleningsprogramma's en -trajecten of bemiddelt daarbij
·        Je rapporteert over de voortgang van de cliënt naar belanghebbende instanties
·        Je verricht onderzoek naar de psychosociale en materiële situatie van de cliënt met gebruikmaking van diagnostische instrumenten
·        Je doet voorstellen over de opstelling van een plan van aanpak en je stelt voorlichtings- en adviesrapporten op ten behoeve van de advisering van het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen en Rechtbanken
·        Je treedt op als getuige-deskundige bij de rechtbank
 

Wie ben jij?

Je bent minimaal inzetbaar voor 32 uur
·        Je hebt minimaal een relevante, afgeronde HBO-opleiding
·        Ervaring met reclasseringswerk, justitiabelen en/of de verslavingszorg is een pré
·        Om onze cliënten te kunnen begeleiden is een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal van belang
·        Het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hoort bij de procedure
·        Je bent enthousiast en volhardend, je weet je staande te houden in een complex krachtenveld, je bent flexibel en doeltreffend en je kunt zowel zelfstandig als in een team werken.
 

Wat krijg je van ons?

Een interessante en afwisselende baan in een dynamische omgeving. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO GGZ met opname in het pensioenfonds PFZW. Inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring in salarisschaal FWG 50 of FWG 55. Het gaat in eerste instantie om een vervanging van een zwangerschap en aansluitend om uitbreiding.
Reclassering Inforsa biedt een uitgebreid inwerkprogramma in de vorm van trainingen en cursussen. Begeleiding door ervaren reclasseringsmedewerkers is hier een belangrijk onderdeel van.    

Wie zijn wij?

Inforsa is één van de merken van Arkin en biedt behandeling, begeleiding en reclasseringsprogramma’s voor volwassenen met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch en forensisch gebied.
 
Wij zoeken een reclasseringsmedewerker in Midden-Nederland. Je maakt onderdeel uit van Reclassering Inforsa.
 
Reclassering Inforsa
Onze cliënten zijn vanwege de ernst van hun problematiek in aanraking gekomen met politie en Justitie. Zij hebben een strafbaar feit gepleegd of worden daarvan verdacht. Veel van hen hebben persoonlijkheidsproblemen, psychiatrische problemen, verslavingsproblemen en problemen op het gebied van huisvesting, scholing, werk en/of relaties. Door vroegtijdig contact, advisering aan Openbaar Ministerie en Rechterlijke Macht, intensieve behandeling en begeleiding en adequate nazorg leveren wij een bijdrage aan een succesvolle re-integratie in de maatschappij.
 
Werken bij de verslavingsreclassering betekent dus werken met een lastige doelgroep in een complexe omgeving. Voor dit werk moet je tegen een stootje kunnen. 
 
Reclassering Inforsa kent de weg in de strafrechtketen en naar de juiste zorg. Haakt de verslaafde (ex-)gedetineerde bij zijn behandeling af, dan hebben we dankzij onze reclasseringserkenning justitiële consequenties als stok achter de deur. Diagnose vormt de basis voor het advies aan de Rechterlijke Macht en gevangeniswezen. In de advisering naar de diverse opdrachtgevers hanteren we verschillende rapportagemethoden zoals een voorlichtingsrapport dat antwoord geeft op de vraag hoe herhaling van strafbaar gedrag kan worden voorkomen. Bij het toezicht en begeleiding staan twee zaken centraal: controle op naleving van gemaakte afspraken en de reïntegratie van een cliënt.

Wil je meer weten?

Meer weten
Wil je meer informatie of een vrijblijvende afspraak maken, neem dan contact op met
Kees de Gier (088-1617480).
 
Verder is het aan te raden de SVG-site te raadplegen (www.svg.nl).
 
Selectieprocedure
Binnen een week na ontvangst van je sollicitatiebrief en CV ontvang je een reactie.

Solliciteren kan via de website van Arkin, te bereiken via deze link.

© Copyright 2019 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven