Week tegen Kindermishandeling: eerder in beeld en sneller ingrijpen

Gepubliceerd: 18-11-2020

Iedere dag van het jaar is huiselijk geweld een belangrijk onderwerp, maar deze week – tijdens de Week tegen de Kindermishandeling - willen we er extra aandacht voor vragen. De reclassering krijgt hier ook regelmatig mee te maken, want bij huiselijk geweld is er vaak direct of indirect ook sprake van kindermishandeling.
 
Het centrale thema dit jaar is ‘leren van elkaar’. Dat doen de professionals van de reclassering, het Openbaar Ministerie en Veilig Thuis onder andere bij de spreekuren Huiselijk Geweld in Oost-Nederland en Oost-Brabant. Door de intensieve samenwerking werpen deze spreekuren hun vruchten af. Er wordt momenteel onderzocht of het Spreekuur Huiselijk Geweld kan worden uitgebreid naar andere regio’s.
 

Met het spreekuur Huiselijk Geweld krijgen de reclasseringsorganisaties en justitie een verdachte van huiselijk geweld eerder in beeld zodat sneller en beter ingegrepen kan worden. Binnen twee weken na aanhouding wordt een verdachte uitgenodigd op het spreekuur van de reclassering. Het OM stelt het moment om te beslissen over de vervolging van een verdachte met twee weken uit.

De reclassering start meteen, samen met alle betrokken instanties zoals Veilig Thuis, politie en bijvoorbeeld de huisarts, met het maken van een plan van aanpak om het geweld te stoppen. De veiligheid van slachtoffers en gezinsleden staat hierin voorop. Een verdachte start direct met een gedragstraining of een andere interventie. De reclassering is de verbindende schakel tussen het strafrechtelijke traject en de hulpverlening.

Leren omgaan met boosheid en agressie

Verder zet de reclassering ook in op gedragsinterventies voor de beëindiging van (onderling) relationeel geweld. Kindermishandeling is een vorm van geweld die zelden vanzelf overgaat. In de gedragsinterventie BORG van de reclassering leren deelnemers om hun boosheid en agressie te leren herkennen en beter te hanteren. Ze doen praktische oefeningen en leren zo hoe ze met negatieve gevoelens en emoties kunnen omgaan.

De reclassering wil dat huiselijk geweld en kindermishandeling stopt. De veiligheid van slachtoffers staat centraal. De reclassering richt zich daarbij op gedragsverandering en het voorkomen van recidive. Om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen signaleren we acute risico’s voor partners en kinderen (of voor anderen die in het gezin verblijven).

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem; het komt veel vaker voor dan de meeste mensen denken. Het gaat jaarlijks om 119.000 kinderen.
De reclassering krijgt hier ook regelmatig mee te maken, want bij huiselijk geweld is er vaak direct of indirect ook sprake van kindermishandeling. Circa een kwart van de cliënten van de reclassering wordt verdacht van mishandeling. Dit zijn jaarlijks ongeveer 18.000 cliënten. Op basis van registratie door het OM ging het in 2018 in ruim 8.300 zaken om relationeel geweld, oftewel huiselijk geweld.


Week tegen Kindermishandeling: eerder in beeld en sneller ingrijpen

Actueel/nieuws

Reclassering en vrijwilligersorganisaties ondertekenen convenant

Tijdens een online bijeenkomst op 23 maart is een samenwerkingsconvenant voor vrijwilligersinzet bij de reclassering...

Lees verder

Tactus en The Gym ontwikkelen sportprogramma voor reclasseringscliënten

Re-integreren in de maatschappij, bijvoorbeeld na een gevangenisstraf, is vaak zwaar. Normaal al, maar helemaal...

Lees verder

SVG jaarplan 2021

Ook 2021 zal een jaar worden waarin COVID-19 een zwaar stempel drukt. De wereldwijde pandemie...

Lees verder
© Copyright 2021 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven