Week tegen Kindermishandeling: dichterbij dan je denkt

Gepubliceerd: 16-11-2021

Iedere dag van het jaar is het een belangrijk onderwerp, maar deze week is het de Week tegen Kindermishandeling waar ‘dichterbij dan je denkt’ het centrale thema is. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Het komt veel vaker voor dan de meeste mensen denken. Het gaat jaarlijks om 119.000 kinderen. De reclassering krijgt hier ook regelmatig mee te maken, want bij huiselijk geweld is er vaak direct of indirect ook sprake van kindermishandeling. 

Eerder in beeld en sneller ingrijpen
Professionals van de reclassering, het Openbaar Ministerie en Veilig Thuis werken intensief samen bij de spreekuren Huiselijk Geweld in Oost-Nederland, Oost-Brabant en sinds dit jaar ook in Midden-Nederland. Door de intensieve samenwerking werpen deze spreekuren hun vruchten af. Met het spreekuur Huiselijk Geweld krijgen de reclasseringsorganisaties en justitie een verdachte van huiselijk geweld eerder in beeld zodat sneller en beter ingegrepen kan worden. Binnen twee weken na aanhouding wordt een verdachte uitgenodigd op het spreekuur van de reclassering. Het OM stelt het moment om te beslissen over de vervolging van een verdachte met twee weken uit.

De reclassering start meteen, samen met alle betrokken instanties zoals Veilig Thuis, politie en bijvoorbeeld de huisarts, met het maken van een plan van aanpak om het geweld te stoppen. De veiligheid van slachtoffers en gezinsleden staat hierin voorop. Een verdachte start direct met een gedragstraining of een andere interventie. De reclassering is de verbindende schakel tussen het strafrechtelijke traject en de hulpverlening.

Leren omgaan met boosheid en agressie
Verder zet de reclassering ook in op gedragsinterventies voor de beëindiging van (onderling) relationeel geweld. Kindermishandeling is een vorm van geweld die zelden vanzelf overgaat. In de gedragsinterventie BORG van de reclassering wordt deelnemers aangeleerd om boosheid en agressie beter hanteerbaar te maken. Tevens wordt hierin aangeleerd hoe risicovolle situaties herkent kunnen worden. Door praktische oefeningen wordt aangeleerd hoe met negatieve gevoelens en emoties omgegaan kan worden. Het is ook mogelijk voor deelnemers om een VR-simulatie binnen de training (BORG) te doen. Hierbij heeft de deelnemer de rol van een jongen van 7 jaar. De jongen maakt een ruzie mee tussen zijn ouders, op de achtergrond huilt zijn babyzusje. De deelnemer ervaart op deze manier een mix aan emoties. Uiteindelijk leidt dit tot empathie voor het kind en de partner (moeder). Het met behulp van een VR-bril meemaken van een ruzie tussen ouders vanuit het perspectief van een 7-jarig kind is een waardevolle aanvulling op de training.

De reclassering wil dat huiselijk geweld en kindermishandeling stopt. De veiligheid van slachtoffers en kinderen staat centraal. De reclassering richt zich daarbij op gedragsverandering en het voorkomen van recidive bij verdachten en veroordeelden van huiselijk geweld en kindermishandeling Om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen signaleren we acute risico’s voor partners en kinderen (of voor anderen die in het gezin verblijven).

Netwerksamenwerking: Veiligheid voorop
Bij de samenloop van zorg en straf werken Reclassering, Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie en Raad voor de Kinderbescherming samen. Samenwerken in situaties waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt, is niet vanzelfsprekend, wel nodig. Bij de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling staat de Veiligheid voorop: we werken volgens de visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid: eerst en steeds opnieuw waar nodig samen aan de directe veiligheid van betrokkenen en daarna aan risico gestuurde en herstelgerichte zorg en doen waar nodig daartoe samen onderzoek naar de feiten.


Week tegen Kindermishandeling: dichterbij dan je denkt

Actueel/nieuws

"Een cliënt vroeg me of ik nog een oude straf moest uitzitten"

Jerry Bélanger werkt als ervaringsdeskundige voor de Verslavingsreclassering en heeft een paar dagen vrijwillig in...

Lees verder

“De Alcoholmeter houdt het duiveltje in bedwang”

In de maand SeptEMber wil de reclassering meer bewustwording creëren rondom Elektronische Monitoring. Naast de...

Lees verder

Reactie Reclassering op Inspectierapport ‘Op maat adviseren’

De reclassering heeft kennis genomen van het Inspectierapport ‘Op maat adviseren’. Over het geheel genomen...

Lees verder
© Copyright 2022 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven