Vijf jaar ZSM en reclassering: cijfers op een rij

Gepubliceerd: 03-06-2016

Om een betere doorstroming in de strafrechtketen te realiseren, werd vijf jaar geleden een uniek initiatief gestart onder de naam ZSM. ZSM staat voor 'Zorgvuldig, Snel en op Maat' afdoen van veelvoorkomende criminaliteit en is een samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, Slachtofferhulp Nederland en de drie reclasseringsorganisaties.

Deze organisaties zitten letterlijk bij elkaar aan tafel om binnenkomende strafzaken te beoordelen en de officier van justitie van advies te voorzien. Vijf jaar na dato is deze aanpak uitgegroeid tot onmisbare samenwerking aan de voorkant van de strafrechtketen; daar waar verdachten voor het eerst te maken krijgen met aan justitie gelieerde organisaties. Tijd om de balans op te maken.

Naast het toezicht houden op verdachten en veroordeelden, en het toezien op de uitvoering van de werkstraf brengen de drie reclasseringsorganisaties zo’n 30.000 adviezen op jaarbasis uit aan de rechtelijke macht. De drie reclasseringsorganisaties zijn Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering, Stichting Verslavingsreclassering GGZ en Reclassering Nederland. De reclasseringsorganisaties hebben de cijfers van het advies aan justitiële partners van de afgelopen vier jaar op een rij gezet. Vier jaar, omdat in 2011 een ander cliëntvolgsysteem is ingevoerd. 

Toename adviesrapportage via ZSM
Vanaf 2012 is een duidelijke toename van het aantal reclasseringsadviezen in het kader van ZSM te zien. Vorig jaar werd 24% van alle reclasseringsadviesaanvragen door justitiële partners via ZSM verstrekt. In 2012 was dat nog geen 2%. De eerste maanden van 2016 laten nu al een stijging zien: zo’n 26% van alle reclasseringsadviesaanvragen loopt via ZSM. 

  2012 2013 2014
Aantal adviezen met zsm indicatie   521  4.431 7.897 7.914

Veel adviesrapportages voor agressiedelicten
Adviesrapportages bij strafzaken waarbij er sprake is van agressie tegen personen, zoals uitgaansgeweld, worden tegenwoordig gemiddeld gezien vaker aangevraagd via de ZSM-werkwijze dan via het reguliere proces. Van de 2.744 ZSM-zaken waarbij sprake was van een agressiedelict is in 48% een reclasseringsadvies aangevraagd. Dit ten opzichte van 36% van de 6.206 zaken in het reguliere proces. Mogelijk wordt dit veroorzaakt doordat deze zaken goed te bewijzen zijn, bijvoorbeeld omdat het een heterdaad betreft. 

Top-3 ZSM delicten waar advies voor wordt aangevraagd
De top drie delicten waarvoor in 2015 een adviesrapportage van de reclassering via ZSM is aangevraagd, ziet er als volgt uit:

Diefstal

2.307

Eenvoudige mishandeling

2.016

Bedreiging met bepaalde ernstige misdrijven

970

 

Wil je meer weten over ZSM? Klik hier.


Tags: ZSM

Vijf jaar ZSM en reclassering: cijfers op een rij

Actueel/nieuws

Huiselijk geweld: "Ik had hulp nodig, en die kreeg ik gelukkig ook"

Als Mirjam Koen ziet binnenlopen op een verjaardagsfeestje in juni 2007, is ze zo van...

Lees verder

Week tegen Kindermishandeling: eerder in beeld en sneller ingrijpen

Iedere dag van het jaar is huiselijk geweld een belangrijk onderwerp, maar deze week –...

Lees verder

Onderzoeksrapport Inspectie Justitie en Veiligheid ‘Metromoord’

Vandaag is het onderzoeksrapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar aanleiding van een dodelijk...

Lees verder
© Copyright 2019 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven