Systeem elektronische monitoring enkelband stabiel

Gepubliceerd: 10-05-2019

Als gevolg van een software update was donderdag 9 mei een storing ontstaan in het dataverkeer bij de elektronische monitoring van de enkelbanden. Dat betekende dat de gegevens over de enkelbanden in het systeem niet goed doorkwamen.

Het systeem achter de elektronische monitoring van de enkelbanden is weer stabiel. De storing die was ontstaan in het dataverkeer bij de elektronische monitoring van de enkelbanden is verholpen. Er wordt nu weer overgegaan op het normale regime.

Dit betekent dat preventieve insluiting niet meer nodig is. Voor alle justitiabelen die preventief zijn ingesloten is vanaf 07.00 uur vanochtend de deur weer opengegaan en is het reguliere regime weer gestart. De ingetrokken verloven als gevolg van de storing kunnen alsnog plaatsvinden.

De enkelbanddragers staan onder toezicht onder de voorwaarden die door de rechter zijn opgelegd. Daar kunnen een locatiegebod en gebiedsverbod onder vallen.

De betrokken partijen, zoals het ministerie van justitie en veiligheid, DJI, OM, de drie reclasseringsorganisaties, het ministerie van JenV en de politie hebben voortdurend afstemming gehad over de ontstane situatie.

Naar aanleiding van de storing waren -waar nodig- acties ondernomen. Daarbij is per individuele enkelbanddrager maatwerk toegepast. Waar nodig zijn justitiabelen preventief ingesloten.

Wat is een enkelband?
De enkelband is een hulpmiddel om verdachten en veroordeelden te controleren die voorwaardelijk in vrijheid zijn gesteld. Een enkelband is geen detentiemiddel en niet bedoeld om iemand gevangen te houden. Het is een technisch hulpmiddel dat het toezicht op een persoon ondersteunt. Het wordt gebruikt om te monitoren of iemand zich houdt aan een locatiegebod- of verbod. Dat gebeurt door middel van GPS. Een enkelband maakt dus snel en gericht ingrijpen mogelijk. Bovendien gaat van een enkelband een preventieve werking uit: volgens toezichthouders overtreden enkelbanddragers minder vaak hun voorwaarden.

Wanneer?
Elektronische controle kan worden opgelegd in diverse fasen van een strafrechtelijk traject. Bijvoorbeeld bij een schorsing van de voorlopige hechtenis, bij een voorwaardelijke veroordeling of voorwaardelijke invrijheidstelling. Reclasseringsorganisaties houden dan toezicht. In driekwart van de gevallen gaat het om mensen die veroordeeld zijn voor een strafbaar feit. Bij de overige personen gaat het om een schorsing van de voorlopige hechtenis onder voorwaarden; zij worden verdacht van een strafbaar feit en mogen hun proces in beperkte vrijheid afwachten.

Wie beslist?
Aan het gebruik van de enkelband gaat een advies door de reclassering vooraf. De rechter, het Openbaar Ministerie (OM) of de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) beslist of iemand voorwaardelijk vrij komt en of iemand een enkelband om krijgt om een opgelegd locatieverbod of –gebod te controleren.

Zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/05/10/storing-in-elektronische-monitoring-enkelbanden


Systeem elektronische monitoring enkelband stabiel

Actueel/nieuws

Reclassering houdt kantoor in PI Heerhugowaard

Succesvolle re-integratie van gedetineerden begint met een goede voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Omdat...

Lees verder

Kan dat jointje eigenlijk kwaad?

In Nederland heeft ruim 20 procent van alle volwassenen wel eens geblowd, dat komt neer...

Lees verder

Huiselijk geweld: "Ik had hulp nodig, en die kreeg ik gelukkig ook"

Als Mirjam Koen ziet binnenlopen op een verjaardagsfeestje in juni 2007, is ze zo van...

Lees verder
© Copyright 2020 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven