Uitkomsten onderzoek: ‘Moet terugval altijd worden bestraft?’

Gepubliceerd: 27-10-2020

Het onderzoeksconsortium van de SVG heeft een eerste onderzoek opgeleverd. De Verslavingsreclassering heeft samen met de Hogeschool Utrecht onderzoek uitgevoerd naar attitudes van professionals in het forensische veld over middelengebruik en behandelbaarheid van verslaving.

Het onderzoek bestond uit literatuuronderzoek, een online enquête die door 314 professionals is ingevuld en een (kleine) vignetstudie waarbij de HU in gesprek ging over de mogelijke invloed van attitudes op handelen. Tot slot zijn de resultaten besproken met een aantal SVG-professionals (member check).

Uitkomsten
De attitudes van professionals over middelengebruikers en behandelbaarheid zijn over het algemeen positief. Zo is 87% het eens met de stelling dat drugsverslaving een behandelbare ziekte is en 90% met de stelling dat alcoholverslaving een behandelbare ziekte is. Hoewel er veel overeenstemming is over de behandelbaarheid van verslaving, bestaat er verdeeldheid over hoe de behandeling vormgegeven dient te worden, met name of druk uitoefenen bruikbaar is.

Verder vond de HU interessante verschillen tussen groepen. Zo hebben verslavingsprofessionals minder moralistische/stereotype attitudes en een andere kijk op behandeling. Professionals die persoonlijke ervaringen hebben met middelengebruik / verslaving (van henzelf of in hun omgeving) zijn toleranter en optimistischer, maar tegelijkertijd strenger wanneer ze terugval bij hun cliënt constateren. Uit de open vragen in de enquête en de vignetstudie bleek dat professionals bij constatering van gebruik eerst in gesprek met cliënt gaan en risico’s analyseren. Het handelen geschiedt vooral op basis van risico’s, in overleg met collega’s en volgens geldende procedures.

Aanbevelingen
Op basis van de resultaten wordt aanbevolen om voor het gehele forensisch sociale domein te investeren in meer voorlichting en educatie over (behandeling van) verslaving. De SVG kan mogelijk vaker een consulterende rol oppakken rondom cliënten met verslavingsproblematiek. Meer dialoog en kennisuitwisseling tussen professionals uit verschillende type instellingen wordt aanbevolen, zodat ze beter op de hoogte zijn van elkaars visie, aanpak en beleid op gebied van middelengebruik.

Nader onderzoek is gewenst, vooral naar de invloed van attitudes op handelen, samenwerking in de keten rondom cliënten met verslavingsproblematiek, werkplezier, toewijding en mentale weerbaarheid van professionals.

Lees hier het onderzoeksrapport en een factsheet.

 


Uitkomsten onderzoek: ‘Moet terugval altijd worden bestraft?’

Actueel/nieuws

Alcoholmeter checkt 24 uur per dag of drankverbod wel wordt nageleefd

Stiekem drinken is met een alcoholenkelband onmogelijk. Dat zegt Puck de Boer van de reclassering...

Lees verder

Verslavingsreclassering Groningen werkt mee aan NPO1 podcast 'Buiten de muren'

De afgelopen periode hebben Ruerd Swierstra en Merijn Rolf van de Verslavingsreclassering in Groningen (VNN)...

Lees verder

Hogeschool Saxion en drie reclasseringsorganisaties verlengen samenwerking

Het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact van hogeschool Saxion blijft de komende jaren nauw samenwerken...

Lees verder
© Copyright 2021 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven