SVG positief over invoering middelentest

Gepubliceerd: 08-02-2016

De SVG is positief over de invoering van een verplichte middelentest bij geweldplegers. Donderdag 14 januari buigt de Tweede Kamer zich over een wetsvoorstel dat de invoering van deze middelentest moet regelen. In aanloop naar dit debat schreef de SVG een brief aan de Kamerleden, waarin de verslavingsreclassering haar steun uitspreekt voor de wet. 

Als de wet wordt ingevoerd wordt voortaan bij alle (verdachte) plegers van geweldsmisdrijven een middelentest afgenomen. In de brief schrijft de SVG het volgende over de test: 'Het vaststellen van middelengebruik maakt een effectievere aanpak bij de uitvoering van de sanctie mogelijk. Er is geen onduidelijkheid meer over het gebruik. De problematiek die ten grondslag ligt aan het delict kan direct door de reclassering worden meegenomen in de advisering van bijzondere voorwaarden.'


Aandacht voor het probleem: specifieke interventies

Wanneer het middelengebruik is aangetoond kan de verslavingsreclassering met een persoonsgerichte aanpak werken aan recidivevermindering. Een voorbeeld hiervan is de gedragstraining Alcohol en Geweld, die ook in de memorie van toelichting van de wet wordt genoemd. Door het middelengebruik te verminderen kan toekomstige recidive worden voorkomen. Uit de brief: "Of het nu gaat om huiselijk geweld, hooliganisme of uitgaansgeweld; alcohol en andere middelen verlagen de drempel tot delictgedrag. Een probleem dat een passende aanpak verdient.'


SVG positief over invoering middelentest

Actueel/nieuws

Reclassering en vrijwilligersorganisaties ondertekenen convenant

Tijdens een online bijeenkomst op 23 maart is een samenwerkingsconvenant voor vrijwilligersinzet bij de reclassering...

Lees verder

Tactus en The Gym ontwikkelen sportprogramma voor reclasseringscliënten

Re-integreren in de maatschappij, bijvoorbeeld na een gevangenisstraf, is vaak zwaar. Normaal al, maar helemaal...

Lees verder

SVG jaarplan 2021

Ook 2021 zal een jaar worden waarin COVID-19 een zwaar stempel drukt. De wereldwijde pandemie...

Lees verder
© Copyright 2021 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven