SVG jaarplan 2021

Gepubliceerd: 03-03-2021

Ook 2021 zal een jaar worden waarin COVID-19 een zwaar stempel drukt. De wereldwijde pandemie heeft er afgelopen jaar voor gezorgd dat we een groot deel van onze energie hebben moeten richten op het zo goed mogelijk continueren van onze primaire taak. Dat heeft ook gemaakt dat we een aantal voornemens uit ons jaarplan 2020 niet hebben kunnen realiseren. Omdat we naar verwachting een groot deel van 2021 te maken blijven houden met beperkingen zetten we een aantal eerdere voornemens in de ijskast, en richten we ons op doelen waarvan we verwachten dat we deze, ondanks de huidige omstandigheden, wél kunnen realiseren. De ontwikkeling van een MD programma, het SVG specifieke curriculum en het beleid t.a.v. fysieke veiligheid pakken we weer op als de omstandigheden waaronder we ons werk kunnen doen zijn genormaliseerd.

Daarnaast is het zo dat de 3RO sterk in beweging is, onder meer als gevolg van de nieuwe visie van de MRB. Deze beweging zal leiden tot het herbronnen van onze onderlinge samenwerking. Het vorm en inhoud geven aan de nieuwe onderlinge verhoudingen vraagt focus en gerichte energie. Kenmerkend voor de SVG is onze realisatiekracht. Liever een paar dingen goed dan veel dingen half. In het jaarplan formuleren we daarom een relatief beperkt aantal doelen. Maar wel doelen waar we ons écht aan committeren en die haalbaar zijn onder de huidige bijzondere omstandigheden.

Klik hier voor het SVG jaarplan 2021


SVG jaarplan 2021

Actueel/nieuws

Reclassering en vrijwilligersorganisaties ondertekenen convenant

Tijdens een online bijeenkomst op 23 maart is een samenwerkingsconvenant voor vrijwilligersinzet bij de reclassering...

Lees verder

Tactus en The Gym ontwikkelen sportprogramma voor reclasseringscliënten

Re-integreren in de maatschappij, bijvoorbeeld na een gevangenisstraf, is vaak zwaar. Normaal al, maar helemaal...

Lees verder

Aandacht voor het slachtoffer bij reïntegratietrajecten: “Ze had geen enkel idee van wat we doen in de PI”

Mark is reclasseringswerker in regio Oost en zit al vier jaar minstens twee dagen per...

Lees verder
© Copyright 2021 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven