Reclassering, Slachtofferhulp en Perspectief Herstelbemiddeling tekenen voor nauwere samenwerking

Gepubliceerd: 15-04-2022

Onlangs hebben de bestuurders van Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling hun handtekening gezet onder een intentieverklaring voor een strategische samenwerking op het gebied van herstelrecht en de bescherming van slachtoffers. Doel van de nauwere samenwerking is meer aandacht voor herstelrecht bij de organisaties waar zowel daders als slachtoffers baat bij hebben.

Rosa Jansen, bestuursvoorzitter van Slachtofferhulp Nederland, Johan Bac, directeur Reclassering Nederland (ook namens reclasseringsorganisaties SVG Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils Reclassering) en Nathalie de la Cousine, directeur Perspectief Herstelbemiddeling, ondertekenden de intentieverklaring om nauwer te gaan samenwerken. Het gezamenlijke doel is: meer aandacht voor herstelrecht en wederzijds begrip voor de positie en ervaringen van zowel slachtoffers als verdachten/daders.

Herstel van alle betrokkenen
De Reclassering, een daderorganisatie, die nauwer gaat samenwerken met Slachtofferhulp Nederland, een slachtofferorganisatie. Dat behoeft uitleg. Initiatiefnemer Johan Bac, directeur Reclassering Nederland (die ook namens reclasseringsorganisaties SVG Verslavingsreclassering GGZ en Leger des Heils Reclassering spreekt) legt het als volgt uit: “Ik teken deze intentieverklaring namens de Reclassering, omdat het van blijvend belang is om het slachtofferperspectief in ons werk te verankeren. Dat gaan we doen door van elkaar te leren, informatie uit te wisselen en medewerkers de kans te gunnen om in elkaars keuken te kijken. We doen dit ten eerste vanwege de bewustwording. De dader moet zich bewust zijn van de gevolgen van zijn daad op het slachtoffer. Ten tweede: de bescherming van het slachtoffer. De Reclassering speelt ook een belangrijke rol in het beschermen van slachtoffers. Denk bijvoorbeeld aan een enkelband, waarmee we willen voorkomen dat een dader in het woongebied van het slachtoffer komt. Ten derde willen we bijdragen aan ruimte voor het herstel van alle betrokkenen. Zowel daders als slachtoffers als de mensen eromheen.”

Ook Rosa Jansen benadrukt het belang van samen werken aan herstel: “De werelden van daders en slachtoffers zijn veel nauwer met elkaar verbonden dan dat je zou denken. Als een strafbaar feit is gepleegd dan zijn op een vreemde manier slachtoffers en daders aan elkaar verbonden. Wanneer je dat weet, dan is het belangrijk om je te verdiepen in de wereld van de dader.”  

De organisaties zijn ervan overtuigd dat alle partijen die bij een delict betrokken zijn - het slachtoffer en zijn/haar omgeving, de maatschappij, de dader en zijn omgeving - meer baat hebben bij herstel van hun onderlinge relaties dan bij (slechts) een straf voor de dader. Herstelbemiddeling, bemiddeld contact met de ander, helpt daarbij. Niet alleen is het goed voor het slachtoffer, het levert ook herstel bij de dader op. En daar heeft ook de omgeving en de samenleving baat bij.

Zo geeft Nathalie de la Cousine van Perspectief Herstelbemiddeling aan: “Wij geloven erin dat contact tussen betrokkenen kan helpen een stap te zetten in het verwerkingsproces en daarmee bijdraagt aan het herstel. Vaak zijn de deelnemers al tevreden als ze elkaar onder ogen hebben durven komen en hun verhaal hebben kunnen doen. Of blij dat ze antwoorden op vragen krijgen: ‘Waarom werd ík slachtoffer’. Ook heel praktisch: afspraken maken wat te doen als we elkaar tegenkomen.”


Reclassering, Slachtofferhulp en Perspectief Herstelbemiddeling tekenen voor nauwere samenwerking

Actueel/nieuws

Carrie Ploeger van de Verslavingsreclassering in podcastserie ‘In de TBS’

Wat speelt zich eigenlijk af binnen de muren van de tbs-klinieken in Nederland? Dat probeert...

Lees verder

Omar: “Nu kon ik eerlijk zijn tegen mezelf en de mensen om mij heen”

De afgelopen maanden heeft Omar* de gedragstraining Leefstijl 24/7 training gevolgd. Hoewel hij in eerste...

Lees verder

Taakstraf met zorg geeft kwetsbare cliënten meer aandacht en kansen

Bij een flink deel van de taakgestraften lukt het niet om tot een succesvolle afronding...

Lees verder
© Copyright 2023 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven