Reclassering introduceert spreekuur Huiselijk Geweld

Gepubliceerd: 20-11-2017

Om huiselijk geweld en kindermishandeling doelgerichter aan te pakken, introduceert de reclassering het spreekuur Huiselijk Geweld. Direct actie ondernemen staat daarbij voorop. Het spreekuur ging in Oost-Nederland van start als pilot en wordt daar onderdeel van de reguliere aanpak.

In Oost-Nederland plant de reclassering sinds 1 mei 2017 alle huiselijk geweld zaken standaard in op het spreekuur. Voorheen werd de verdachte na bijvoorbeeld een nachtje cel heengezonden. De zaak werd vervolgens op zitting gezet. ‘Dan komen wij drie maanden later nog eens om de hoek kijken om het Openbaar Ministerie te adviseren’, aldus reclasseringswerker Kirstie Schmitz, bedenker van het spreekuur. ‘Mosterd naar de maaltijd.’

Snel ingrijpen is dan ook het motto van het huiselijk geweld spreekuur. ‘Regelmatig zijn ook kinderen betrokken of slachtoffer van huiselijk geweld. Snel interveniëren zijn essentieel om herhaling of erger te voorkomen’, aldus Schmitz. In samenwerking met ZSM is een werkproces ingericht waarbij verdachten waarvoor de bewijslast rond is binnen twee weken uitgenodigd worden voor het spreekuur. 'Eerst kijken we samen met onze ketenpartners of een zaak wel in het strafrecht thuishoort’, vervolgt Kirstie. ‘We zetten zo nodig direct een interventie in zoals de training Partnergeweld, BORG. Altijd wordt direct contact gelegd met Veilig Thuis, om af te stemmen en samen te werken.’

‘We voorzien echt in een behoefte’, vervolgt Kirstie. ‘Je wil niet weten met hoeveel organisaties een verdachte te maken heeft bij huiselijk geweld: Veilig thuis, politie, Openbaar Ministerie, de gemeente. Nu ligt de regie in een hand – bij de reclassering. Dat schept duidelijkheid, voor zowel de verdachte als onze ketenpartners. Zo werken we aan het doelgerichter aanpakken van de problematiek.’

Meer inzicht in de problematiek achter de cijfers
Op verzoek van de Tweede Kamer is onder meer Universiteit Utrecht onlangs een onderzoek gestart naar huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij is ook de verdeling onder slachtoffers naar sekse, leeftijd en aard van het geweld onderwerp van onderzoek. De drie reclasseringsorganisaties werken mee aan dit onderzoek.

Toekomst huiselijk geweld spreekuur
Het huiselijk geweld spreekuur ontving deze maand een projectsubsidie om de aanpak duurzaam te implementeren. Kirstie Schmitz is blij dat ‘haar’ spreekuur nu duurzaam wordt ingevoerd. ‘Want dat betekent dat we meer mensen die betrokken zijn bij huiselijk geweld en kindermishandeling tijdig kunnen helpen.’

Handreiking ‘Samenwerken bij strafbare kindermishandeling’
Kindermishandeling is een ernstig maatschappelijk probleem. Doelgerichter aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling is nodig. Jaarlijks worden in Nederland honderdduizenden mensen slachtoffer van huiselijk geweld, waarvan 119.000 kinderen. Om dit probleem te bestrijden is het belangrijk dat professionals goed met elkaar samenwerken. Daarom is er nu de handreiking ‘Samenwerken bij strafbare kindermishandeling’. De handreiking is geschreven door de experts uit de praktijk ter ondersteuning van hun eigen collega’s: medewerkers van de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en Veilig Thuis. Vandaag tijdens de Week tegen Kindermishandeling 20 t/m 27 november wordt de handreiking op een congres gepresenteerd.


Reclassering introduceert spreekuur Huiselijk Geweld

Actueel/nieuws

Reclassering en schuldhulpverlening slaan handen ineen

De helft van de justitiabelen kampt met problematische schulden. Het hebben van problematische schulden is...

Lees verder

SVG Jaarplan 2018: Verbindingen Versterken

De ambities van de SVG voor 2018 zijn geformuleerd in het jaarplan. De focus dit...

Lees verder

Dr. Jacqueline Bosker benoemd als lector Werken in Justitieel Kader bij Hogeschool Utrecht

Dr. Jacqueline Bosker is per 1 januari 2018 benoemd als lector Werken in Justitieel Kader...

Lees verder
Realisatie BenedenBoven