Reclassering en zorg als hefboom voor gedragsverandering

Gepubliceerd: 04-07-2017

Om ervoor te zorgen dat mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd niet opnieuw de fout in gaan, wordt onder begeleiding gewerkt aan gedragsverandering. Om de juiste ondersteuning te bieden, is samenwerking essentieel, weet Ellen Sinnige, directeur van Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG). "Het is noodzakelijk dat de lijnen tussen verschillende instanties kort zijn, zodat cliënten de juiste hulp ontvangen."

Waarom plegen mensen die in beeld zijn bij de reclassering soms toch nieuwe delicten?
“Bij mensen die voor het eerst in aanraking komen met strafrecht vanwege kleine delicten valt met een aantal simpele interventies vaak te voorkomen dat ze opnieuw een strafbaar feit plegen. Over het algemeen wordt echter bewust gesproken van het afbouwen van een criminele carrière, want er moet met mensen worden gewerkt aan een gedragsverandering. Die vindt niet van de ene op de andere dag plaats. Er is sprake van ingesleten gedrag, externe factoren en een patroon dat doorbroken moet worden. Daarvoor dient de basis op orde te zijn: huisvesting, financiën, werk of dagbesteding, en behandeling van verslaving of psychische problemen. In de aanpak wordt ingezet op een combinatie van straf en zorg om de achterliggende problematiek aan te pakken, waardoor de gedragsverandering tot stand kan komen.”

Hoe belangrijk is samenwerking tussen instanties bij deze aanpak?
“Integrale samenwerking is van groot belang om te zorgen dat cliënten gemotiveerd zijn om hun goede gedrag voort te zetten, ook als het strafrechtelijke deel is afgelopen. Als na afloop daarvan niet wordt gezorgd dat iemand een plek heeft om te wonen, dagbesteding heeft en indien nodig ambulante zorg krijgt, kan alles wat is opgebouwd teniet worden gedaan. Bij de uitvoering van bovenstaande aanpak wordt gebruikgemaakt van forensische zorg, maar ook van zorg aangeboden door gemeenten. De uitvoer van veel andere voorzieningen ligt ook bij gemeenten, zoals huisvesting, schuldsanering en het toekennen van uitkeringen. Binnen het strafrecht zijn de instanties meer en meer gewend om samen te werken. Toch mist er nog een essentiële partner: de gemeente. Het is heel belangrijk om die samenwerking verder te intensiveren, want er zijn nog te veel mensen bij wie het plegen van een delict niet tot een criminele carrière hoeft te leiden, maar die toch tussen wal en schip vallen. Ik denk dat gemeente en strafrecht samen moeten zorgen dat dat niet meer gebeurt.”

Wat is jullie rol in dit geheel?
“De SVG verzorgt voor jaarlijks 45.000 delinquenten met een verslaving of psychiatrische stoornis een dusdanige combinatie van straf en zorg dat zij optimaal worden ondersteund bij de keuze om af te zien van het plegen van nieuwe strafbare feiten. We nemen risicotaxaties af om te kijken hoeveel kans er is op herhaling van crimineel gedrag en adviseren over het voorwaardelijke deel van de straf. Hier stellen we bijzondere voorwaarden voor op, die de rechter kan opleggen.

De SVG heeft binnen het strafrecht – samen met de twee andere erkende reclasseringsorganisaties (Reclassering Nederland en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering) – de kernexpertise over het afbouwen van criminele carrières. We opereren steeds in een driehoek van veiligheid, zorg en autonomie. We kijken altijd wat nodig is binnen die driehoek. Als de veiligheid in het gedrang is, zetten we meer in op veiligheidsmaatregelen, zoals strengere voorwaarden. Indien mogelijk proberen we cliënten meer autonomie te geven om zelf hun leven op orde te krijgen. In relatie daarmee hangt de vraag samen of er zorg nodig is. We bekijken dit per persoon. Het is dus echt maatwerk".

Lees hier de hele uitgave van 'Het Brein' een onafhankelijke bijlage van Pulse Media Group verschenen bij de Volkskrant. 

 

 


Reclassering en zorg als hefboom voor gedragsverandering

Actueel/nieuws

Reclassering en vrijwilligersorganisaties ondertekenen convenant

Tijdens een online bijeenkomst op 23 maart is een samenwerkingsconvenant voor vrijwilligersinzet bij de reclassering...

Lees verder

Tactus en The Gym ontwikkelen sportprogramma voor reclasseringscliënten

Re-integreren in de maatschappij, bijvoorbeeld na een gevangenisstraf, is vaak zwaar. Normaal al, maar helemaal...

Lees verder

SVG jaarplan 2021

Ook 2021 zal een jaar worden waarin COVID-19 een zwaar stempel drukt. De wereldwijde pandemie...

Lees verder
© Copyright 2021 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven