Reclassering en vrijwilligersorganisaties ondertekenen convenant

Gepubliceerd: 23-03-2021

Tijdens een online bijeenkomst op 23 maart is een samenwerkingsconvenant voor vrijwilligersinzet bij de reclassering ondertekend. De drie reclasseringsorganisaties Reclassering Nederland (RN), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) slaan de handen ineen met vrijwilligersorganisaties Gevangenenzorg Nederland en Exodus. 

“Mooi dat mensen die in de justitiële molen komen niet alleen professioneel worden begeleid, maar ook vanuit medemenselijkheid ondersteuning krijgen door een vrijwilliger.”
- Saskia Capello, directeur Stichting Verslavingsreclassering GGZ

Persoonlijke betrokkenheid
Vrijwilligersinzet is aanvullend op reclasseringstrajecten en voor de cliënt een vrijwillige keuze. De kracht zit in de persoonlijke betrokkenheid van vrijwilligers bij cliënten. Vanuit persoonlijke drijfveren gaan zij een relatie aan met de cliënt. De vrijwilliger kan het gedrag van de cliënt daardoor positief beïnvloeden. Ze helpen bij het opbouwen van een sociaal netwerk en/of ondersteunen bij het regelen van praktische zaken. Taken die buiten de rol of tijd van reclasseringswerkers vallen, maar cliënten wel helpen bij een succesvolle terugkeer naar de samenleving.

De reclasseringsorganisaties hebben al langer positieve ervaringen met vrijwilligers voor bijvoorbeeld specifieke doelgroepen zoals gedetineerden in het buitenland en zedendaders. Ook werd vanuit het reclasseringstoezicht al met diverse vrijwilligers van verschillende vrijwilligersorganisaties samengewerkt. Met het convenant wordt nu de samenwerking met deze twee landelijke vrijwilligersorganisaties versterkt.

65 tot 100 koppelingen
Vrijwilligersorganisaties Exodus en Gevangenenzorg Nederland hebben veel expertise in persoonlijke - en zorg op maat begeleiding van gevangenen na detentie door vrijwilligers. Dit sluit goed aan op de doelen vanuit het reclasseringstoezicht. In het convenant zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking. De partijen streven ernaar om in 2021 65 tot 100 reclasseringscliënten te koppelen aan een vrijwilliger van de vrijwilligersorganisatie. Ook na 2021 hebben de organisaties de intentie uitgesproken te blijven samenwerken.

Werkt positief door op alle fronten
Reclasseringswerker Janneke is blij met deze ontwikkeling. Recent heeft zij een vrijwilliger ingezet voor een cliënt. “Vrijwilligers zijn gedreven en gemotiveerd. Doordat zij dit puur vrijwillig doen, wordt de houding van de cliënt gunstig beïnvloed. Voor de cliënt is het fijn om iemand dichtbij te hebben die er echt voor hen is. Recent heb ik voor een vrouw waarbij de therapie niet van de grond kwam een vrijwilliger ingezet. De vrouw had moeite met de financiële administratie van haar eigen bedrijf en dat leverde haar stress op. Daarnaast was er in huis veel ruzie met haar puberende kinderen. In de therapie ging de aandacht voornamelijk naar deze problemen, terwijl dat niet de aanleiding was voor de therapie.

Een vrijwilliger, ook een ondernemer, helpt de vrouw nu wekelijks met haar administratie. Zodra dat niet meer nodig is, wordt een geschikte vrijwilliger gezocht die haar opvoedingsondersteuning kan bieden. Door de geboden hulp heeft de vrouw minder stress en dat werkt positief door op alle andere fronten in haar leven. In de therapie kan nu gefocust worden op de problematiek waar deze echt voor bedoeld was.”

Brede ontwikkeling
Het convenant sluit aan bij een bredere ontwikkeling. Vrijwilligersinzet bij reclasseringstoezicht is door de minister voor Rechtsbescherming aangemerkt als een van de vijf ambities waarmee de rol van de reclassering de komende jaren verstevigd wordt en wordt vanuit het ministerie van Justitie & Veiligheid ondersteund.


Reclassering en vrijwilligersorganisaties ondertekenen convenant

Actueel/nieuws

Alcoholmeter checkt 24 uur per dag of drankverbod wel wordt nageleefd

Stiekem drinken is met een alcoholenkelband onmogelijk. Dat zegt Puck de Boer van de reclassering...

Lees verder

Verslavingsreclassering Groningen werkt mee aan NPO1 podcast 'Buiten de muren'

De afgelopen periode hebben Ruerd Swierstra en Merijn Rolf van de Verslavingsreclassering in Groningen (VNN)...

Lees verder

Hogeschool Saxion en drie reclasseringsorganisaties verlengen samenwerking

Het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact van hogeschool Saxion blijft de komende jaren nauw samenwerken...

Lees verder
© Copyright 2021 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven