Reclassering en schuldhulpverlening slaan handen ineen

Gepubliceerd: 26-02-2018

De helft van de justitiabelen kampt met problematische schulden. Het hebben van problematische schulden is een belangrijke risicofactor voor delictgedrag. Daarom is het belangrijk dat de reclassering hierop inzet. In Amsterdam is een project gestart om de samenwerking tussen de reclassering (3RO) en de schuldhulpverlening te verbeteren.

Eind vorig jaar hebben de drie reclasseringsorganisaties (3RO) en de gemeentelijke schuldhulpverleningsinstanties in Amsterdam het project ‘Verbeterde samenwerking tussen schuldhulpverlening en reclassering’ opgezet. Acht reclasseringswerkers en acht schuldhulpverleners bespreken maandelijks casuïstiek om te bekijken waar knelpunten zitten en waar ze elkaar nodig hebben of kunnen versterken. Onderzoekers van de Hogeschool Utrecht doen hierbij actieonderzoek.

'Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat reclasseringswerkers zelf schuldhulpverlening gaan uitvoeren', aldus projectleider Marjolein Maas. 'Het project richt zich vooral op het verbreden van kennis over elkaars werkveld en het verbeteren van de samenwerking. In de eerste bijeenkomsten hebben we bijvoorbeeld gezien dat reclasseringswerkers en schuldhulpverleners vaak niet van elkaar weten dat ze in beeld zijn bij de cliënt. We bekijken met elkaar hoe we ervoor kunnen zorgen dat dit beter gaat.'

Gevangen in schuld

Uit een onderzoek ‘Gevangen in Schuld’ (Hogeschool Utrecht, 2014) blijkt dat er voor reclasseringscliënten nauwelijks passende ondersteuning beschikbaar is bij het oplossen van schulden. Daardoor blijft de schuldenproblematiek langdurig bestaan, wat een negatief effect heeft op de re-integratie. Naar aanleiding van dit rapport nam de Tweede Kamer in 2016 een motie aan. Daarin staat dat het ministerie van Justitie en Veiligheid, de drie reclasseringsorganisaties en gemeenten aan de slag moeten om knelpunten in de schuldhulpverlening aan reclasseringscliënten op te lossen.

Het project ‘Verbeterde samenwerking tussen schuldhulpverlening en reclassering’ loopt tot en met september 2018, en moet een aantal praktische handvatten voor de uitvoeringspraktijk opleveren.


Reclassering en schuldhulpverlening slaan handen ineen

Actueel/nieuws

SVG jaarplan 2021

Ook 2021 zal een jaar worden waarin COVID-19 een zwaar stempel drukt. De wereldwijde pandemie...

Lees verder

Aandacht voor het slachtoffer bij reïntegratietrajecten: “Ze had geen enkel idee van wat we doen in de PI”

Mark is reclasseringswerker in regio Oost en zit al vier jaar minstens twee dagen per...

Lees verder

Wetsvoorstel Alcoholmeter in consultatie

Het opleggen van een alcoholverbod draagt bij aan een veiligere samenleving. Maar liefst 26% tot...

Lees verder
© Copyright 2021 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven