Reclasseren: grenzen stellen, krachten benutten

Gepubliceerd: 06-11-2020

De gestage toename van de vraag naar de inzet van de reclassering vormt aanleiding voor minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) om voor een steviger rol voor de reclassering te pleiten. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over de inzet van de reclassering voor de komende jaren.

De reclassering levert een belangrijke bijdrage aan de verbinding tussen de maatschappij en een delinquent door begeleiding te bieden én te controleren. De reclassering heeft een unieke positie. Vaak zijn we , in wisselende rollen, betrokken tijdens het hele strafrechtelijke traject: vanaf aanhouding als adviseur en vervolgens, tot en met het eind van een straf, als toezichthouder of als uitvoerder van een taakstraf. Dit maakt dat de reclassering bij uitstek goed zicht heeft op zowel risico’s als interventies die kunnen worden ingezet om terugval in strafbaar gedrag te voorkomen.

Er liggen kansen voor de reclassering, zoals het onderzoek naar de mogelijkheden van een vervangende taakstraf als een delinquent een geldboete niet kan betalen. Hierdoor ontstaat spanning in de taakuitvoering. De uitbraak van COVID-19 maakt deze spanning extra zichtbaar. Voor het wegwerken van ontstane achterstanden wordt een buitengewoon beroep gedaan op de reclassering om bijvoorbeeld in een vroeg stadium te adviseren over een straf die passend is maar ook onder de nieuwe omstandigheden is uit te voeren. Dat vergt de komende tijd extra inzet.

Naast kansen brengt de positie van de reclassering uitdagingen met zich mee. Met ontwikkelingen zoals de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB), de Wet straffen en beschermen (Wet SenB), de visie op gevangenisstraffen ‘Recht doen, kansen bieden’ en het bestuurlijk akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie’ wordt een steeds breder beroep gedaan op de reclassering.

Dit alles maakt dat het strak bewaken van grenzen in het reclasseringsvak crucialer wordt en vraagt om een richtinggevende kijk op reclasseren, rekening houdend met het regeerakkoord.

Saskia Capello (directeur SVG): “De minister merkt op dat via de voorgestane ingeslagen weg de unieke positie van de reclassering wordt versterkt, het reclasseringswerk wordt verrijkt en een stevig fundament gelegd wordt voor de toekomst. Deze visie betekent een belangrijke erkenning voor het werk van de 3 reclasseringsorganisaties. Daarnaast is het een erkenning voor het specialisme van  de SVG: het werken met reclassanten met een verslaving, psychiatrische aandoening en/of laagbegaafdheid. Deze erkenning, in combinatie met het voornemen drie reclasseringsorganisaties meer in te zetten op hun specifieke deskundigheid, plaveit de weg naar nóg meer maatwerk voor onze cliënten. Want of het nu om een advies, toezicht of werkstraf gaat; iedere interventie vraagt om aansluiting bij de specifieke mogelijkheden en onmogelijkheden van iedere burger die met het strafrecht in aanraking komt. Wie niet kán, verdient wat meer hulp en ondersteuning, voor wie niet wíl is een stevige stok achter de deur nodig. Zo krijgt iedere reclassant de aanpak die hij verdient.”

 Lees hier meer over de vijf omarmde en ter hand genomen ambities:

  1. Kwalitatief emanciperen: de reclassering is beter gepositioneerd als dé uitvoerder van bevolen vrijheidsbeperking.
  2. Eenheid in verscheidenheid: de specifieke kracht van de afzonderlijke reclasserings-organisaties wordt meer benut.
  3. Bevlogen vrijwilligers: de inzet van vrijwilligers bij het toezicht wordt de komende periode –geleidelijk – uitgebreid.
  4. In de bak aan de bak: de reclassering krijgt een duidelijkere en betere positie binnen het gevangeniswezen.
  5. Lokale verbinding: het reclasseringswerk wordt verrijkt door een goede lokale verbinding.

Reclasseren: grenzen stellen, krachten benutten

Actueel/nieuws

Alcoholmeter checkt 24 uur per dag of drankverbod wel wordt nageleefd

Stiekem drinken is met een alcoholenkelband onmogelijk. Dat zegt Puck de Boer van de reclassering...

Lees verder

Verslavingsreclassering Groningen werkt mee aan NPO1 podcast 'Buiten de muren'

De afgelopen periode hebben Ruerd Swierstra en Merijn Rolf van de Verslavingsreclassering in Groningen (VNN)...

Lees verder

Hogeschool Saxion en drie reclasseringsorganisaties verlengen samenwerking

Het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact van hogeschool Saxion blijft de komende jaren nauw samenwerken...

Lees verder
© Copyright 2021 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven