Onderzoeksrapport Inspectie Justitie en Veiligheid ‘Metromoord’

Gepubliceerd: 13-11-2019

Vandaag is het onderzoeksrapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar aanleiding van een dodelijk steekincident in de Amsterdamse metro in juli 2017 verschenen. Hierbij werd een willekeurig slachtoffer doodgestoken. De dader van dit steekincident, Philip O., stond onder toezicht van de reclassering van het Leger des Heils.

Er is een verschrikkelijk misdrijf gepleegd dat een onschuldig slachtoffer het leven heeft gekost; nabestaanden treuren nog dagelijks om dat enorme verlies. Dat trekken wij ons aan.

Het Inspectierapport schept een beeld van gefragmenteerde samenwerking tussen organisaties en is kritisch op de verbinding tussen diverse werkvelden. Als reclasseringsorganisatie herkennen we ons daarin. We hebben vanuit justitiële opdracht gedaan wat we moesten doen volgens richtlijnen – soms meer dan dat, vanuit onze zorg omtrent een zieke cliënt. Vasthoudend en betrokken. Toch heeft de keten waarvan ook wij onderdeel zijn vanwege belemmerende factoren niet kunnen voorkomen dat Philip O. terugviel in zijn gedrag.

De aanbevelingen van de Inspectie nemen wij ter harte. Hierin zien wij een oplossing voor belemmerende factoren:

  • In zaken waarbij een zorg- en een straftraject elkaar kruisen, zouden wij een regierol graag belegd zien bij één instantie.  
  • Maak de uitwisseling van gegevens tussen zorginstanties en justitieorganisaties indien ‘nood breekt wet’ mogelijk, ter voorkoming van excessen
  • Breid de maatregelen naast verplichte behandeling uit tot verplichte begeleiding, zodat we na een verplicht justitieel traject cliënten niet hoeven los te laten, maar in een nazorgtraject civielrechtelijk de nodige ondersteuning en correctie kunnen blijven bieden.

Rapport online
Bekijk voor het volledige rapport en de samenvatting van de conclusies op de site van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Bron beeld: ©Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen 


Onderzoeksrapport Inspectie Justitie en Veiligheid ‘Metromoord’

Actueel/nieuws

Reclassering houdt kantoor in PI Heerhugowaard

Succesvolle re-integratie van gedetineerden begint met een goede voorbereiding op terugkeer in de maatschappij. Omdat...

Lees verder

Kan dat jointje eigenlijk kwaad?

In Nederland heeft ruim 20 procent van alle volwassenen wel eens geblowd, dat komt neer...

Lees verder

Huiselijk geweld: "Ik had hulp nodig, en die kreeg ik gelukkig ook"

Als Mirjam Koen ziet binnenlopen op een verjaardagsfeestje in juni 2007, is ze zo van...

Lees verder
© Copyright 2020 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven