Onderzoeksrapport Inspectie Justitie en Veiligheid ‘Metromoord’

Gepubliceerd: 13-11-2019

Vandaag is het onderzoeksrapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar aanleiding van een dodelijk steekincident in de Amsterdamse metro in juli 2017 verschenen. Hierbij werd een willekeurig slachtoffer doodgestoken. De dader van dit steekincident, Philip O., stond onder toezicht van de reclassering van het Leger des Heils.

Er is een verschrikkelijk misdrijf gepleegd dat een onschuldig slachtoffer het leven heeft gekost; nabestaanden treuren nog dagelijks om dat enorme verlies. Dat trekken wij ons aan.

Het Inspectierapport schept een beeld van gefragmenteerde samenwerking tussen organisaties en is kritisch op de verbinding tussen diverse werkvelden. Als reclasseringsorganisatie herkennen we ons daarin. We hebben vanuit justitiële opdracht gedaan wat we moesten doen volgens richtlijnen – soms meer dan dat, vanuit onze zorg omtrent een zieke cliënt. Vasthoudend en betrokken. Toch heeft de keten waarvan ook wij onderdeel zijn vanwege belemmerende factoren niet kunnen voorkomen dat Philip O. terugviel in zijn gedrag.

De aanbevelingen van de Inspectie nemen wij ter harte. Hierin zien wij een oplossing voor belemmerende factoren:

  • In zaken waarbij een zorg- en een straftraject elkaar kruisen, zouden wij een regierol graag belegd zien bij één instantie.  
  • Maak de uitwisseling van gegevens tussen zorginstanties en justitieorganisaties indien ‘nood breekt wet’ mogelijk, ter voorkoming van excessen
  • Breid de maatregelen naast verplichte behandeling uit tot verplichte begeleiding, zodat we na een verplicht justitieel traject cliënten niet hoeven los te laten, maar in een nazorgtraject civielrechtelijk de nodige ondersteuning en correctie kunnen blijven bieden.

Rapport online
Bekijk voor het volledige rapport en de samenvatting van de conclusies op de site van de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Bron beeld: ©Inter Visual Studio/Lorenzo Derksen 


Onderzoeksrapport Inspectie Justitie en Veiligheid ‘Metromoord’

Actueel/nieuws

Column Saskia Capello: Breder kijken naar straffen

Met veel creativiteit werkten reclasseringsmedewerkers tijdens de coronacrisis door. Saskia Capello, directeur Stichting Verslavingsreclassering (SVG),...

Lees verder

Artikel reclassering over OxRec in Nederlands Juristenblad

In het Nederlands Juristenblad verscheen een aantal weken geleden een artikel van juridisch onderzoeker Gijs...

Lees verder

Reclassering: geef mensen die boetes niet betalen geen celstraf, maar een werkstraf

Veroordeelden die hun boete niet kunnen betalen, kunnen beter niet meer naar de gevangenis worden...

Lees verder
© Copyright 2020 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven