Nieuw: Stichting Forensisch Forum

Gepubliceerd: 22-01-2018

Forensisch Forum Groningen
Het Forensisch Forum Groningen is de dag waarop professionals uit diverse organisaties binnen de Groningse forensische sector en het sociale domein elkaar beter leren kennen. Doel is de samenwerking binnen de forensische keten te bevorderen. Het Forum werd afgelopen november voor de derde keer georganiseerd. Inmiddels is er ook een stichting Forensisch Forum, waarbij wordt gekeken naar uitbreiding naar andere regio's.

Deze dag komt tot stand middels crowdfunding, waarbij de hele keten bijdraagt. Doordat alle deelnemende organisaties een financiële en inhoudelijke bijdrage leveren aan de totstandkoming van deze dag is het ook écht een dag van de forensische keten zelf. Ieder jaar doen er meer organisaties mee. Tijdens de 3e editie waren er ongeveer 30 organisaties op de één of andere manier betrokken.

De initiatiefnemers, Wietse Bouwsma en Anna Smith, deden inspiratie op tijdens het Festival Forensische Zorg in Utrecht. Dit is een jaarlijks terugkerend congres door het Ministerie van Veiligheid & Justitie, waarbij de nieuwste inzichten en highlights op het gebied van de forensische zorg gepresenteerd worden. “Een heel goed programma. De enige vraag die naderhand overbleef was ‘Hoe zetten we landelijke ontwikkelingen om naar regionaal handelen?”, aldus Anna. Hiermee ontstond het idee voor een lokaal initiatief dat is uitgegroeid tot het Forensisch Forum Groningen. Wietse: “Met het Forensisch Forum Groningen dragen we lokaal en regionaal met elkaar bij aan een optimaal functionerende forensische keten, waarbij zowel de cliënt als de maatschappij gebaat zijn”.

Stichting Forensisch Forum
Daar de reacties vanuit het werkveld enthousiasmerend werken en het draagvlak groot is, is het idee ontstaan de Stichting Forensisch Forum op te richten. Het Forensisch Forum stelt zich ten doel: ‘het creëren en in stand houden van optimale lokale en regionale verbindingen binnen de forensische keten en tussen het forensisch en het sociaal domein; vóór als dóór de professional.’

Het Forensisch Forum wil actief bijdragen aan een optimaal functionerende lokale/ regionale forensische keten met een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid; hierbij zijn zowel de cliënt als de maatschappij gebaat. Wietse: “Door het oprichten van de stichting is het mogelijk om meer en breder in te zetten binnen de doelstelling. Het is de afgelopen edities gebleken dat het Forensisch Forum Groningen een hotspot is voor nieuwe ideeën, ontmoetingen en samenwerkingsverbanden. Organisaties weten zich op thema’s als schuldhulpverlening of LVB aan elkaar te binden. Op deze manier kijken we verder dan de eigen organisatie en wordt de keten sterker! Het plan is om in samenwerking met verschillende schakels in de forensische keten, het Forensisch Forum Groningen verder te ontwikkelen. Wat willen we in Groningen met elkaar en hoe kunnen we dat met elkaar vorm geven?

De stichting ziet mogelijkheden voor andere regio’s om een soortgelijk forum op te zetten. ‘Waarom zouden we ons beperken tot Groningen? Dit is een simpel concept met legio mogelijkheden’, aldus Wietse.

Bekijk voor meer informatie de website: www.forensischforum.nl

Forensisch Forum in jouw regio?
Na drie succesvolle edities van het Forensisch Forum Groningen, ligt er een blauwdruk waarmee hetzelfde soort evenement in andere regio's kan worden opgezet. Interesse? Neem contact op met het Forensisch Forum via info@forensischforum.nl.

 


Nieuw: Stichting Forensisch Forum

Actueel/nieuws

Alcoholmeter checkt 24 uur per dag of drankverbod wel wordt nageleefd

Stiekem drinken is met een alcoholenkelband onmogelijk. Dat zegt Puck de Boer van de reclassering...

Lees verder

Verslavingsreclassering Groningen werkt mee aan NPO1 podcast 'Buiten de muren'

De afgelopen periode hebben Ruerd Swierstra en Merijn Rolf van de Verslavingsreclassering in Groningen (VNN)...

Lees verder

Hogeschool Saxion en drie reclasseringsorganisaties verlengen samenwerking

Het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact van hogeschool Saxion blijft de komende jaren nauw samenwerken...

Lees verder
© Copyright 2021 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven