Nieuw lectoraat ‘Waarde van reclasseren’

Gepubliceerd: 08-12-2016

Met ingang van begin januari 2017 start op verzoek van de reclassering het lectoraat ‘Waarde van reclasseren’ bij Saxion. Dit nieuwe lectoraat richt zich op de vraag wat de maatschappelijke waarde van de reclassering is en hoe deze te vergroten is. Het onderzoek binnen het lectoraat, dat zoveel mogelijk wordt gedaan in samenwerking met studenten, moet tot nieuwe kennis voor de praktijk en de relevante beroepsopleidingen leiden. Het werk wordt uitgevoerd door een team van onderzoekers met verschillende achtergronden passend bij het interdisciplinaire karakter van de onderzoeksvraag. 

Inzicht in rendement reclassering urgent
De maatschappij vraagt meer en meer om transparantie, doelmatigheid en kostenbeheersing naast het blijven inrichten van een veilige, rechtvaardige en welvarende samenleving. Veel kennis over de effecten van beleid, structuren en handelen ontbreekt echter nog. De reclassering heeft in dit kader behoefte aan inzicht in wat hun maatschappelijke kosten en baten zijn en hoe deze onderbouwd kunnen worden. Vervolgens is het mogelijk om beter te kunnen sturen op een zo positief mogelijk maatschappelijk rendement en om afwegingen zo goed mogelijk te onderbouwen en/of te verantwoorden. 

Een voorbeeld van een ontwikkeling die maakt dat de vraag naar inzicht in het effect en maatschappelijk rendement urgent(er) is geworden is de andere vorm van financiering van het productadvies. Deze is gegaan van outputfinanciering naar lumpsum financiering. De invloed van reclasseringsorganisaties op de inhoud van het werk en daarmee het maatschappelijk rendement wordt hiermee vergroot. Een ander voorbeeld is de continue verandering richting een toenemende netwerksamenwerking (ZSM, sociaal wijkteam, gemeente, zorginstellingen). Deze ontwikkeling veroorzaakt veel dynamiek in het werk van de professional, de samenwerking met andere organisaties in het sociale domein, en de invloed hiervan op de effecten en het maatschappelijk rendement van reclasseringswerk.

Onderzoeksvraag
Het lectoraat ‘Waarde van reclasseren’ geeft betekenis aan deze ontwikkelingen door aan de slag te gaan met de hoofdonderzoeksvraag: Wat is de maatschappelijke waarde van de reclassering en hoe is deze te vergroten?
 
Daarbij wordt begonnen met het opstellen van een overzicht van alle effecten van de reclassering op cliënten en de baten daarvan voor de maatschappij. Attila Németh (associate lector Waarde van Reclasseren): “Het gaat ons daarbij niet alleen om inzicht te krijgen in de financiële baten door de inspanningen van de reclassering, maar ook om de niet-financiële baten”.

Aansluiting Saxion en het sociaal domein
Het onderzoeksprogramma sluit goed aan bij het onderzoek en onderwijs van de Academie Bestuur, Recht en Ruimte van Saxion. In één van de huidige onderzoekslijnen wordt de transitie in het sociale domein namelijk al centraal gesteld. Door docenten en studenten van onder andere de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) en Bestuurskunde wordt onderzoek gedaan naar ordenings- en organisatievraagstukken in het sociale domein en bestudeerd wat de effecten van stelselwijzigingen zijn op de kwaliteit van dienstverlening. Hierbij gaat het onder andere om vragen als: Wat zijn de (maatschappelijke) kosten en baten van een werkwijze? Wat en hoe groot zijn de effecten voor een cliënt? Voor familie? Voor een wijk of stad? Welke actoren hebben welk belang? Wie heeft welke informatie nodig? Wat zijn de goede keuzes? Hoe zijn deze te organiseren? Het nieuwe lectoraat bouwt verder op deze binnen Saxion aanwezige basis.

Over de reclassering
Het reclasseringswerk in Nederland wordt uitgevoerd door drie reclasseringsorganisaties, te weten Reclassering Nederland (RN), Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) en Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering.

Over Saxion
Saxion is een hogeschool voor het hoger beroepsonderwijs (HBO). In Apeldoorn, Deventer en Enschede studeren ruim 26.000 studenten.

Meer informatie
Lees hier meer over het lectoraat Waarde van Reclasseren
Contactgegevens dr. ir. Attila A. Németh (06 19 07 34 16 of a.a.nemeth@saxion.nl)


Nieuw lectoraat ‘Waarde van reclasseren’

Actueel/nieuws

Alcoholmeter checkt 24 uur per dag of drankverbod wel wordt nageleefd

Stiekem drinken is met een alcoholenkelband onmogelijk. Dat zegt Puck de Boer van de reclassering...

Lees verder

Verslavingsreclassering Groningen werkt mee aan NPO1 podcast 'Buiten de muren'

De afgelopen periode hebben Ruerd Swierstra en Merijn Rolf van de Verslavingsreclassering in Groningen (VNN)...

Lees verder

Hogeschool Saxion en drie reclasseringsorganisaties verlengen samenwerking

Het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact van hogeschool Saxion blijft de komende jaren nauw samenwerken...

Lees verder
© Copyright 2021 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven