Meer samenwerking met gevangenissen en gefaseerde terugkeer gedetineerden in samenleving

Gepubliceerd: 06-09-2018

In de visie is ook aandacht voor het voorkomen van recidive en werken aan resocialisatie, het werkgebied van de reclassering.  De reclassering is in gesprek met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) over de exacte rol van de reclassering binnen de gevangenismuren. Uitgangspunt is dat de Penitentiaire Inrichting (PI) en de reclassering elkaar versterken en gebruik maken van elkaars deskundigheid en beschikbare informatie. 

In twee PI’s is inmiddels ervaring opgedaan waarbij de reclassering al in de gevangenis gedetineerden spreekt en adviseert wat nodig is voor hun resocialisatie. En wanneer mogelijk daarop ook al acties uitzet. De reclassering wil deze goede samenwerking graag voortzetten en verder uitbreiden naar meer locaties en wellicht ook andere werkprocessen.

Lang gestraften gecontroleerd terugkeren in maatschappij
De reclassering pleit voor het behoud van het penitentiaire programma (PP) bij voorwaardelijk in vrijheid gestelden. Het is voor de samenleving van groot belang dat gedetineerden gefaseerd, gecontroleerd en begeleid terugkeren na een gevangenisstraf. Bij PP brengen gedetineerden het laatste deel van hun celstraf buiten de inrichting door. Vrijheden worden opgebouwd, er is controle en risico’s kunnen worden beheerst. Intensieve begeleiding is bij langer gestraften doorgaans nodig om te voorkomen dat ze terugvallen in de criminaliteit. Met de verkorting van de v.i.-periode die het kabinet voorstaat, wordt het behoud van het penitentiaire programma voor deze groep gedetineerden van extra groot belang.

Afgelopen juni hebben de drie reclasseringsorganisaties (3RO) hun zorgen geuit over het wetsvoorstel van het kabinet om de voorwaardelijke invrijheidsstelling (v.i.) aan te passen en te maximeren op 2 jaar.

Klik hier voor de Kamerbrief


Meer samenwerking met gevangenissen en gefaseerde terugkeer gedetineerden in samenleving

Actueel/nieuws

Minister Dekker kondigt vervolg op spreekuur Huiselijk Geweld aan

Het spreekuur Huiselijk Geweld dat de reclassering vorig jaar in Oost Nederland introduceerde, krijgt wegens...

Lees verder

PI Almelo en reclassering lanceren Huis van Herstel voor gedetineerden

Almelo krijgt volgend jaar een Huis van Herstel. In deze kleinschalige woonvoorziening is plek voor...

Lees verder

Voorwaarden aan je vrijheid: de paradoxen van toezicht

Een meldingsplicht nadat iemand voorwaardelijk vrij komt, elektronisch huisarrest of een taakstraf: het zijn allemaal...

Lees verder
© Copyright 2018 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven