Kwaliteit meetinstrument reclassering bewezen

Gepubliceerd: 01-11-2021

Recent validatieonderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) toont aan dat het instrumentarium dat de reclassering gebruikt om de risico en beschermende factoren in kaart te brengen, naar behoren werkt. De verzameling meetinstrumenten die de drie Reclasseringsorganisaties (3RO) in Nederland gebruikt, ook wel RISC genoemd, leidt op een gestructureerde en professionele wijze tot een risico-inschatting bij reclasseringsadviezen voor partners in de strafrechtketen. De RISC vormt voor reclasseringswerkers de basis bij reclasseringsadviezen in alle fasen van het strafproces.  

Goede overeenstemming
Het onderzoek dat uitgevoerd werd door vijf criminologen van de VU laat zien dat de reclassering met behulp van een gestructureerd professioneel oordeel tot een risico-inschatting komt. Ook bevestigen zij dat de negen leefgebieden van de RISC (delictverleden; huisvesting; dagbesteding; financiën; relatie partner, gezin en familie; sociaal netwerk; middelengebruik en verslaving; psychosociaal functioneren; houding) en de vragen die reclasseringswerkers stellen op deze leefgebieden de juiste onderwerpen zijn om de problematiek en risico- en beschermende factoren te kunnen beschrijven. ”Reclasseringswerkers schatten de risico’s over het algemeen genomen hetzelfde in” laat onderzoeker Chantal van den Berg weten.

Bevestiging
De 3RO zijn blij met de uitkomsten van het validatieonderzoek. “De werkwijze waar we als reclassering voor staan, wordt door dit onderzoek bevestigd, daar zijn we blij mee. Het hanteren van instrumenten en de professionele inschatting gaan hand in hand. Er wordt gestructureerd naar alle leefgebieden gekeken, waarbij ruimte is voor maatwerk op individueel niveau en we randvoorwaarden creëren om biases (ofwel vertekening) in de oordeelsvorming te voorkomen. Hierdoor wordt het beste van twee werelden gecombineerd: de inzet van een gevalideerd instrument aangevuld met de professionele blik van de professional”, aldus de directie van 3RO.

De VU-onderzoekers keken naar de theoretische onderbouwing van de leefgebieden en hoe reclasseringswerkers de leefgebieden interpreteren en scoren. Ook onderzochten zij hoe reclasseringswerkers de leefgebieden wegen in hun besluitvorming over een risico-inschatting.

Het onderzoek toont aan dat de RISC naar behoren werkt. Tot slot adviseren de onderzoekers om de vragen rondom de leefgebieden en de overeenstemming tussen reclasseringsmedewerkers te blijven optimaliseren. De 3RO gaan aan de slag met deze en de andere aanbevelingen en deze zullen waar mogelijk worden toegepast in de praktijk van het reclasseringswerk. Het reclasseringswerk is van groot maatschappelijk belang en vraagt daarmee om voortdurende ontwikkeling en optimalisatie van werkwijzen. De RISC helpt de reclasseringswerker bij het op gestructureerde en professionele wijze inschatten van de risico’s en ondersteunt de onderbouwing bij het opstellen van adviezen en het vormgeven van toezicht.

Meer informatie over de RISC
De RISC is een risicotaxatie- en adviesinstrument waarmee de reclassering op gestructureerde wijze de risico- en beschermende factoren in beeld brengt, een inschatting maakt van het recidiverisico, een advies over bijzondere voorwaarden formuleert en het toezicht vormgeeft. Het instrument bevat ook specifieke vragen die aanzetten tot slachtofferbewust werken. Daarnaast is een aantal verdiepende instrumenten geïntegreerd voor onder andere zeden, relationeel geweld en gewelddadig extremisme. De RISC vormt de basis van reclasseringsadviezen in alle fasen van het strafproces.


Kwaliteit meetinstrument reclassering bewezen

Actueel/nieuws

Omar: “Nu kon ik eerlijk zijn tegen mezelf en de mensen om mij heen”

De afgelopen maanden heeft Omar* de gedragstraining Leefstijl 24/7 training gevolgd. Hoewel hij in eerste...

Lees verder

Taakstraf met zorg geeft kwetsbare cliënten meer aandacht en kansen

Bij een flink deel van de taakgestraften lukt het niet om tot een succesvolle afronding...

Lees verder

Anja Dirkzwager benoemd tot bijzonder hoogleraar Reclassering

Anja Dirkzwager is benoemd tot bijzonder hoogleraar Reclassering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel...

Lees verder
© Copyright 2023 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven