Jaarplan Verslavingsreclassering 2020

Gepubliceerd: 16-04-2020

 

Als één van de drie reclasseringsorganisaties bedient de SVG een specifieke doelgroep: justitiabelen bij wie het delictgedrag voortkomt uit een verslaving, psychiatrische aandoening, laagbegaafdheid of een combinatie van deze factoren. Van alle mensen die met het strafrecht in aanraking komen is een substantieel deel (naar schatting tussen de 40 en 60%) laagbegaafd en kampt een groot deel met psychiatrische problematiek en verslaving. Het inzetten van de juiste interventies om juist deze specifieke SVG doelgroep te bewegen tot een delictvrij bestaan vergt een specifieke deskundigheid. Deskundigheid die de SVG als geen ander in huis heeft. Niet voor niets is de SVG geworteld in twee werelden: die van straf én zorg.

In 2020 gaat de SVG dit unieke profiel verder aanscherpen en uitdragen. Dit doen we langs verschillende lijnen. In de eerste plaats langs de lijn van ons vakmanschap. In de tweede plaats door onszelf scherper te profileren. En in de derde plaats door in te zetten op innovaties die het unieke karakter van de SVG versterken en ondersteunen. Deze lijnen worden in het jaarplan 2020 verder uitgewerkt.

 


Jaarplan Verslavingsreclassering 2020

Actueel/nieuws

Column Saskia Capello: Breder kijken naar straffen

Met veel creativiteit werkten reclasseringsmedewerkers tijdens de coronacrisis door. Saskia Capello, directeur Stichting Verslavingsreclassering (SVG),...

Lees verder

Artikel reclassering over OxRec in Nederlands Juristenblad

In het Nederlands Juristenblad verscheen een aantal weken geleden een artikel van juridisch onderzoeker Gijs...

Lees verder

Reclassering: geef mensen die boetes niet betalen geen celstraf, maar een werkstraf

Veroordeelden die hun boete niet kunnen betalen, kunnen beter niet meer naar de gevangenis worden...

Lees verder
© Copyright 2020 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven