Jaarplan Verslavingsreclassering 2020

Gepubliceerd: 16-04-2020

 

Als één van de drie reclasseringsorganisaties bedient de SVG een specifieke doelgroep: justitiabelen bij wie het delictgedrag voortkomt uit een verslaving, psychiatrische aandoening, laagbegaafdheid of een combinatie van deze factoren. Van alle mensen die met het strafrecht in aanraking komen is een substantieel deel (naar schatting tussen de 40 en 60%) laagbegaafd en kampt een groot deel met psychiatrische problematiek en verslaving. Het inzetten van de juiste interventies om juist deze specifieke SVG doelgroep te bewegen tot een delictvrij bestaan vergt een specifieke deskundigheid. Deskundigheid die de SVG als geen ander in huis heeft. Niet voor niets is de SVG geworteld in twee werelden: die van straf én zorg.

In 2020 gaat de SVG dit unieke profiel verder aanscherpen en uitdragen. Dit doen we langs verschillende lijnen. In de eerste plaats langs de lijn van ons vakmanschap. In de tweede plaats door onszelf scherper te profileren. En in de derde plaats door in te zetten op innovaties die het unieke karakter van de SVG versterken en ondersteunen. Deze lijnen worden in het jaarplan 2020 verder uitgewerkt.

 


Jaarplan Verslavingsreclassering 2020

Actueel/nieuws

Reclasseren in Coronatijd: ‘Samenwerking 3RO en DJI in gevangenis versterkt’

Sinds half maart mogen reclasseringswerkers de meeste Penitiaire Inrichtingen (PI’s) niet of nauwelijks meer in....

Lees verder

Alcoholenkelband landelijk ingevoerd

De Alcoholmeter, een enkelband die via het zweet alcoholgebruik meet, wordt na een aantal succesvolle...

Lees verder

Reclassering verlengt coronamaatregelen tot en met 28 april

De maatregelen die de reclassering heeft getroffen om het reclasseringswerk verantwoord voort te zetten tijdens...

Lees verder
© Copyright 2020 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven