Hoe een vrijwilliger uitkomst bood bij een chaotische cliënt

Gepubliceerd: 06-03-2020

Reclasseringswerker Albert weet haar zich nog goed te herinneren: de 32-jarige cliënt die hij jaren geleden in toezicht had en met wie geen afspraken te maken waren. Pas toen hij de hulp inriep van een vrijwilliger, bleek succesvol toezicht mogelijk.

Albert: “Anne was een vrouw van 32, die jarenlang verslaafd was geweest. Intussen had ze haar eigen woning en was ze clean, maar ze bleef enkele gewoontes uit de tijd dat ze verslaafd was volhouden. Zo sliep ze nog steeds met een tas vol paperassen en sleutels onder haar kussen, een gewoonte die ze had opgevat tijdens een dakloze periode.” Dat was echter niet alles. Als Anne op straat iets vond dat interessant leek, nam ze het mee naar huis. Albert: “Dat konden de meest uiteenlopende dingen zijn. Van stoelen tot plastic yoghurtbekertjes. Als ze maar enigszins het idee had dat ze het misschien ooit nog zou kunnen gebruiken, nam ze het mee naar huis.”

Het bemoeilijkte de toezichtgesprekken die Albert met haar had. “Huisbezoeken bleken al snel onmogelijk. Ze belde me continu af onder het mom ‘mijn huis is een zooitje’, maar naar mij toekomen lukte haar ook niet. De chaos in haar hoofd was gelijk aan die in haar woning, er viel geen afspraak met haar te maken. Om nog maar te zwijgen over de doelen die we samen gesteld hadden en waar niets van terecht kwam.”

Maatje via een vrijwilligersorganisatie
Gelukkig wist Albert dat Anne sinds een maand of drie hulp kreeg van een maatje via De Regenboog, een lokale vrijwilligersorganisatie in Amsterdam. “Ik dacht: als ik de hulp van die vrijwilliger kan inroepen, wie weet …” Hij stelde aan Anne voor om een keer met zijn drieën af te spreken, en dat lukte.  Albert: “Samen maakten we afspraken wat het maatje kon doen om Anne, en daarmee mij, te helpen. We besloten te starten met elke twee weken één keukenkastje of één lade op te ruimen. En dan sprak het maatje met Anne af wat ze in de twee tussenliggende weken zelf kon doen aan de rotzooi.”

Succesvolle vrijwilligersinzet
Het werkte. Annes huis werd langzaamaan leger en haar hoofd werd helderder. Albert: “Haar behandelaar zag ook duidelijk verschil. Hij gaf aan dat ze minder in haar hoofd zat en dat er nu meer ruimte was om inhoudelijk op zaken in te gaan. Zelf merkte ik dat ze onze afspraken opeens wél nakwam. En Anne gaf aan dat ze het veel fijner vond in haar huis. Aan alle kanten goed nieuws dus.”

Albert is het maatje nog altijd dankbaar. “Dat je een beroep kunt doen op een vrijwilliger om iemand op deze manier bij te staan en te helpen, is geweldig. Dit maatje van de Regenboog heeft Anne en mij echt geholpen, we hebben het toezicht succesvol kunnen afronden. Ik hou mijn lijntje met de Regenboog kort, dat moge duidelijk zijn!”

Inzet vrijwilligers bij de reclassering
De inzet van vrijwilligers binnen de reclassering is niet nieuw. Zo worden in het project COSA vrijwilligers ingezet om zedendaders uit hun sociaal isolement te halen en nieuwe slachtoffers te voorkomen. Daarnaast worden via Bureau Buitenland van Reclassering Nederland vrijwilligers ingezet om gedetineerden in het buitenland te bezoeken en (eventueel) voor te bereiden op hun terugkeer naar Nederland na detentie.

Sinds 2019 heeft het onderwerp vrijwilligers bredere aandacht binnen de reclassering (Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Reclassering Nederland, Leger des Heils Juegdbescherming en Reclassering). Er zijn 10 pilots gestart om te onderzoeken hoe en waarvoor vrijwilligers kunnen worden ingezet. De reclassering is van mening dat resocialisatie van twee kanten komt en vrijwiligers voor onze cliënten een brug vormen naar de maatschappij.

 


Hoe een vrijwilliger uitkomst bood bij een chaotische cliënt

Actueel/nieuws

Alcoholmeter checkt 24 uur per dag of drankverbod wel wordt nageleefd

Stiekem drinken is met een alcoholenkelband onmogelijk. Dat zegt Puck de Boer van de reclassering...

Lees verder

Verslavingsreclassering Groningen werkt mee aan NPO1 podcast 'Buiten de muren'

De afgelopen periode hebben Ruerd Swierstra en Merijn Rolf van de Verslavingsreclassering in Groningen (VNN)...

Lees verder

Hogeschool Saxion en drie reclasseringsorganisaties verlengen samenwerking

Het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact van hogeschool Saxion blijft de komende jaren nauw samenwerken...

Lees verder
© Copyright 2021 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven