Bestuurlijk akkoord getekend door minister, Reclassering, DJI en gemeenten

Gepubliceerd: 02-07-2019

Jaarlijks keren ongeveer 30.000 ex-gedetineerden na hun gevangenisstraf weer terug in de samenleving. Om ervoor te zorgen dat dat goed en veilig verloopt is samenwerking belangrijk. Daarom tekenen de 3 reclasseringsorganisaties (3RO), de gemeenten en de Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) vandaag samen met de minister voor Rechtsbescherming een bestuurlijk akkoord om deze samenwerking te bekrachtigen.

De drie partijen (3RO, DJI en gemeenten) gaan vanaf de eerste dag van verblijf in de gevangenis samenwerken met de gedetineerde aan een re-integratieplan. Al tijdens de detentie wordt gewerkt aan: wonen, werk en inkomen, zorg, legitimatiebewijs en hulp bij schulden. Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen minder snel terugvallen in crimineel gedrag als deze voorwaarden op orde zijn. Dat helpt de reclassering in haar werk buiten de gevangenis en om te kunnen reclasseren met zorg.

In het akkoord spreken 3RO, DJI en gemeenten verder af om gegevens met elkaar uit te wisselen. Bij de inwerkingtreding van het wetsvoorstel straffen en beschermen, is er een wettelijke grondslag voor de drie partijen om informatie te delen. Dan is er geen toestemming meer nodig van een gevangene. 3RO, DJI en gemeenten werken al in verschillende gevangenissen nauw samen.

In Zwolle hebben de drie partijen reeds een samenwerking ontwikkeld waar zij met elkaar, vanaf dag 1 van detentie, werken aan de re-integratie van een Zwolse gedetineerde. Projectleiders Tamara Dol (SVG reclassering Tactus) en Margriet te Velde (RN) hebben in nauwe samenwerking met de PI Zwolle en gemeente Zwolle een werkwijze ontwikkeld die zich (vooralsnog) richt op de Zwolse burger die in de gemeente Zwolle uitstroomt. Binnen de eerste tien dagen van de detentie volgt een trajectbepalingsoverleg met de gemeente, de casemanager van de PI en de reclassering. Daarnaast sluit de gedetineerde aan. Indien er voorafgaande aan de detentie al zorgpartners betrokken zijn worden deze ook uitgenodigd. Tijdens het overleg wordt richting bepaald en krijgt de casemanager input voor het vormgeven van het detentie en re integratieplan. Lees hier meer over het project.

Tijdens de ondertekening van het bestuurlijk akkoord is het Zwolse project gepresenteerd. Ten behoeve van deze presentatie is onderstaande animatie van het werkproces ontwikkeld.

Klik hier voor het Bestuurlijk Akkoord


Bestuurlijk akkoord getekend door minister, Reclassering, DJI en gemeenten

Actueel/nieuws

Reactie Reclassering op Inspectierapport ‘Op maat adviseren’

De reclassering heeft kennis genomen van het Inspectierapport ‘Op maat adviseren’. Over het geheel genomen...

Lees verder

Reclassering, Slachtofferhulp en Perspectief Herstelbemiddeling tekenen voor nauwere samenwerking

Onlangs hebben de bestuurders van Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland en Perspectief Herstelbemiddeling hun handtekening gezet...

Lees verder

Jaarplan Verslavingsreclassering GGZ 2022

Het jaarplan van de Verslavingsreclassering GGZ (SVG) beschrijft de focus voor 2022. De SVG werkt...

Lees verder
© Copyright 2022 Stichting Verslavingsreclassering GGZ | Privacyverklaring | Realisatie BenedenBoven